Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107988
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Sonawane, Harshal Santosh
Supervisor: Ščiglinskas, Edgaras
Title: Development of virtual reality simulation prototype for military
Other Title: Karinės virtualios realybės modeliavimo prototipo sukūrimas
Extent: 45 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Virtual reality;Simulation;Military prototype;Virtuali realybė;Modeliavimas;Karinis prototipas
Abstract: In the past years there has been a lot of terrorist activities in this world where some militaries were not been able to tackle due to not being trained in such situations. Basic combat training costs governments billions of dollars per year. Which is expensive as compared to Training soldiers in VR . Training soldiers in virtual reality headsets with different kind of simulations have started to become a modern approach towards training across the militaries in the world. Training soldiers in VR gives the freedom to militaries to design and train any kind of simulation and make their soldiers prepared for it . The purpose of this thesis is to develop a virtual reality simulation for the military . The thesis firstly provides the data by analyzing various VR simulators, and comparative analysis of the VR headsets which are available in market. The Delta war simulation is developed by the author by using Unity platform . The thesis provides data on the technologies, designs , structures, platforms, softwares which were used in making the Delta War simulation.[TK3] This entire VR world was developed in Unity platform and tools, such as Blender which were used to design the characters. The simulation takes place in the urban city of Marrakesh. Where our main player Marshal Conner has one objective that is to eliminate the enemies by causing less causalities. This thesis will result in developing a successful VR simulation for military use.
Pastaraisiais metais šiame pasaulyje buvo vykdoma daug teroristinės veiklos, kuriai kai kurie kariškiai negalėjo kovoti dėl to, kad nebuvo mokomi tokiose situacijose. Pagrindinis kovos mokymas vyriausybėms kainuoja milijardus dolerių per metus. Kuris yra brangus, palyginti su VR karių rengimu. Kareivių mokymas virtualios realybės ausinėse su kitokio pobūdžio modeliavimu tapo moderniu požiūriu į mokymą visame pasaulyje. Karių mokymas VR suteikia kariuomenei laisvės kurti ir treniruoti bet kokį modeliavimą ir paruošti savo kareivius tam. Šio darbo tikslas - sukurti virtualios realybės modeliavimą kariuomenei. Pirmiausia pateikiami duomenys analizuojant įvairius VR treniruoklius ir rinkoje esančių VR ausinių lyginamoji analizė. „Delta“ karo modeliavimą autorius sukūrė naudodamas „Unity“ platformą. Darbe pateikiami duomenys apie technologijas, dizainus, struktūras, platformas, programinę įrangą, kurios buvo naudojamos modeliuojant „Delta War“. Visas VR pasaulis buvo sukurtas „Unity“ platformoje ir įrankiuose, tokiuose kaip „Blender“, kurie buvo naudojami kuriant personažus. Modeliavimas vyksta miesto mieste Marakeše. Mūsų pagrindinis žaidėjas maršalas Conneris turi vieną tikslą - pašalinti priešus, sukeliant mažiau priežastingumo. Dėl šios disertacijos bus sukurtas sėkmingas VR modeliavimas kariniam naudojimui.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107988
Appears in Collections:2020 m. (IF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

59
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons