Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107987
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Rasimaitė, Vaida
Supervisor: Mazlaveckienė, Gerda
Title: Objective predicative constructions (with the infinitive and –ing form) in modern English literature and their equivalents in Lithuanian
Other Title: Anglų kalbos papildinio, išreikšto predikatinėmis konstrukcijomis (su bendratimi ir veiksmažodžio -ing formomis) vartojimas grožinėje literatūroje ir jo atitikmenys lietuvių kalboje
Extent: 71 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Anglų kalbos papildinys predikatinės konstrukcijos;Objective predicative construction;Vertimas;Translation patterns;Bendratis;Infinitive;-Ing veiksmažodžio forma;-Ing form;Lithuanian
Abstract: Šio darbo tikslas yra išanalizuoti būdingas ir dažniausiai vartojamas vertimo strategijas, verčiant anglų kalbos papildinį, išreikšto predikatinėmis konstrukcijomis (su bendratimi ir veiksmažodžio –ing formomis). Vertimo analizėje yra remiamasi Egano (2008) semantiškai pagrįstu tyrimu, kuriuo siekiama nustatyti vyraujančius vertimo modelius. Atliekant analizę buvo išrinkta 60 sakinių su anglų kalbos papildinių išreikšto predikatine konstrukcija su bendratimi ir 60 sakinių su veiksmažodžio –ing formomis, bei jų atitikmenys į lietuvių kalbą išversto Harper Lee romano „Nežudyk strazdo giesmininko“ pagal Silviją Lomsargytę-Pukienę. Tyrimo problema yra paremta spėjimu, kad anglų kalbos papildinio išreikšto predikatinėmis konstrukcijomis vertimas yra grindžiamas matricinių veiksmažodžių semantiniais kalbų skirtumais. Todėl šiame darbe buvo siekiama atsakyti į klausimą ar predikatinės konstrukcijos yra vartojamos tiek anglų tiek lietuvių kalbose, bei kaip skiriasi anglų kalbos papildinio išreikšto predikatinėmis konstrukcijomis (su bendratimi ir veiksmažodžio –ing formomis) vertimas lietuvių kalboje nuo originalo kalbos. Atlikus tyrimo duomenų analizę, buvo nustatyta, kad anglų kalbos papildinys, išreikštas predikatinėmis konstrukcijomis (su bendratimis ir veiksmažodžio –ing formomis), gali būti verčiamos į lietuvių kalbą naudojant įvairias sakinio ar kalbos dalis. Dažniausiai anglų kalbos papildinys, išreikštas predikatinėmis konstrukcijos, yra verčiamas papildiniu, pusdalyviu, padalyviu, prieveiksminiu dalyviu, tariamąja nuosaka, daiktavardžiu gerundijumi ir bendratimi. Vertėjai, siekdami kuo geriau perteikti originalaus teksto prasmę ir nepažeisti vertimo kalbos normų, turi žinoti įvairias vertimo transformacijas.
The purpose of the research is to investigate English non-finite objective complementation patterns with the infinitive and –ing form and to analyse their counterparts in the Lithuanian language. The study has been conducted following the classification of matrix verbs based on Egan’s (2008) semantically based parameter and the matrix verb capacity to take both the infinitive and –ing form patterns of non-finite clauses. The principal method chosen for the research is contrastive analysis. The data collected for the examination is 120 English sentences with the infinitive and –ing form and 120 translated variants of statements in the Lithuanian language. The research has revealed that objective predicative constructions, with the infinitive and –ing form, are not analogous to their translation options. These constructions are equivalents to such expressions in the Lithuanian language, as a simple or compound predicate with the infinitive, past or present participle, active adverbial participle, special gerund, object, and subordinate or object clause presented by the conjunction “kad”. Therefore, the research proves that the classification of matrix verbs may be beneficial in the translation of objective predicative constructions with the infinitive and –ing form.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107987
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
vaida_rasimaite_db.pdf959.81 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.