Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107979
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Janickis, Titas
Supervisor: Čeidaitė, Gintarė
Title: Studentų prašymų sistema
Other Title: Student application system
Extent: 42 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Prašymai;Applications
Abstract: Šiandien VDU universitete kiekvieną dieną studentai pateikia įvairiausių prašymų: specialiems poreikiams skirti paramą, suteikti bendrabutį, leisti naudotis automobilių stovėjimo aikštele prie bendrabučių ir universiteto fakultetų, suteikti akademines atostogas ir t. t.. Nėra akcentuojama detalesnė šių prašymų analizė, bet yra problema, kad studentas fiziškai turi nueiti į fakultetą ir užpildyti ranka prašymą. Tad norima procesą automatizuoti. Siekiama padaryti patogiau tiek studentui tiek ir VDU administracijai. Panaudojant susikaupusią fakultetų dekanatuose informaciją, nuspręsta pradėti gvildenti prašymų problemą – atlikti jų analizę ir sukurti vizualizacijas. Dėl to išsikeltas darbo tikslas: išanalizuoti egzistuojančius prašymus ir sukurti operatyvius sprendimus. Bakalauro darbo metu atlikta analitinė dalis – išnagrinėta prašymų duomenų struktūra ir sukurti sprendimai, metodai ir priemonės, kurie ir pasirinkti bakalauro darbe. Nuspręsta papildyti egzistuojančią VDU internetinę sistemą, kurioje pateikti prašymų analizės rezultatai ir panaudoti.
Today, at VMU University, students submit a wide range of applications every day: to provide support for special needs, to provide a dormitory, to allow parking at dormitories and university faculties, to provide academic leave, etc. But there is no emphasis on a more detailed analysis of these applications, but there is a problem that the student must physically go to the faculty and fill out the application by hand. So, we want to automate the process. There is a need to make it more convenient for both the student and VMU administration. Using the information accumulated in the faculties, it was decided to start examining the possibility of designing a corresponding application - to perform their analysis and create visualizations. As a result, the aim of this work was to analyze existing applications and create operational solutions. The analytical part was performed during the bachelor's thesis - the structure of application data was examined, and solutions, methods and tools were developed, which were selected in the bachelor's thesis. It was decided to supplement the existing VMU online system, which presents the results of the analysis of applications and used them.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107979
Appears in Collections:2020 m. (IF bak.)

Files in This Item:
titas_janickis_bd.pdf2.29 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons