Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107956
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Ušackas, Dainius
Supervisor: Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina
Title: Lyčių vaidmenų suvokimo sąsaja su konfliktų sprendimų stiliais jaunojo suaugusiojo amžiuje
Other Title: The relations between perception of gender roles and conflict resolution styles in young adulthood
Extent: 46 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Lyčių vaidmenys;Gender roles;Konfliktų sprendimo stiliai;Conflict resolution styles;Egalitariškas;Egalitarian;Tradiciškas;Traditional
Abstract: Tyrimo tikslas: – nustatyti lyčių vaidmenų suvokimo sąsają su konfliktų sprendimų stiliais romantiniuose santykiuose jaunojo suaugusio amžiuje. Tyrime dalyvavo: viso 168 dalyviai: 70 vyrų (41.7%) ir 98 (58.3%) moterys. Jauniausiam dalyviui - 20 m., vyriausiam - 40 m. (amžiaus vidurkis - 29 m.). Tyrimo metodas: tyrimui atlikti naudota elektroninė apklausos forma. Pradžioje pateikiami demografniai klausimai. Tyrimui naudoti trys klausimynai: konfliktų sprendimo strategijų išreikštumas buvo nustatomas lietuviška Rahim Organizational Conflict Inventory-II versija; lyčių vaidmenų suvokimo įvertinimui buvo naudoti du klausimynai: išplėstas asmenybės savybių klausimynas (angl. Extended Personal Attributes Questionnaire - EPAQ) ir absoliutaus bendruomeniškumo skalė. Rezultatai: jaunojo suaugusiojo amžiuje nenustatyta skirtumų tarp lyties požiūrio į lyties socialinius vaidmenis ir integracijos, vengimo, dominavimo, kompromiso konfliktų sprendimo stiliaus pasirinkimo. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad vyrų tarpe tradicinis požiūris į lyčių vaidmenis susijęs su prisitaikymo stiliaus naudojimu sprendžiant konfliktus. Moterų tarpe rezultatai nevienareikšmiai. Išvados: jauni suaugusieji vyrai, lyties vaidmenis suvokiantys labiau tradiciškai, dažniau naudojo, prisitaikymo stilių sprendžiant konfliktus nei tie, kurie lyties vaidmenis suvokia labiau egalitariniu požiūriu. O moterys taikančios prisitaikymu prie partnerio grįstą konfliktų sprendimo strategiją, lyčių vaidmenis supranta mažiau tradiciniu požiūriu, vertinant polinkį į individualumą atspindinčias savybes ir vertindamos absoliutų bendruomeniškumą atspindinčias savybes, pasižymi labiau tradiciniu požiūriu.
The objective of the survey: to compare perception of gender roles with resolution styles in young adulthood. People participated in the study: 168 individuals (98 women and 70 men) in romantic relationships. The age distribution from 20 to 40 years. Research methodology: in the study a written survey was used. It contains demographic issues. Research was conducted using three questionnaires: Rahim Organizational Conflict Inventory – II, personality traits questionnaire Extended Personal Attributes Questionnaire, additional scale - the Unmitigated Communion Scale. Results: no differences were found between the gender attitudes towards gender social roles and the choice of the style of integration, avoidance, domination, and compromise conflict resolution in the young adult age. The results of the study confirmed that the traditional approach to gender roles among men is related to the use of adaptation style in conflict resolution. Among women, the results are mixed. Conclusions: young adult men who perceive gender roles more traditionally were more likely to use an adaptive style in conflict resolution than those who perceived gender roles more egalitarian. And women with a partner-based conflict resolution strategy understand gender roles in a less traditional way, with a more traditional approach in terms of tendencies to reflect individuality traits and in terms of absolute community-based traits.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107956
Appears in Collections:2020 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
dainius_usackas_bd.pdf730.95 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

127
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

124
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.