Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107945
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Labakojis, Augustinas
Supervisor: Ramaškevičienė, Asta
Title: Skirtingų mikroelementinių trąšų įtaka rapsų pasiruošimui žiemojimui
Other Title: The influence of different micronutrient fertilizers on winter rape preparing for the winter
Extent: 29 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Žieminiai rapsai;Winter oilseed rape;Mikroelementinės trąšos;Micronutrient fertilizers
Abstract: Bakalauro baigiamasis darbas 27 puslapiai, 2 lentelės, 10 paveikslų, 34 literatūros šaltiniai. Tyrimo objektas: žieminių rapsų veislė `DK EXPIRO` tręšta skirtingomis mikroelementinėmis trąšomis. Tyrimo tikslas: ištirti ir nustatyti kokią įtaką žieminių rapsų pasiruošimui žiemoti turi skirtingos mikroelementinės trąšos Uždaviniai: 1. Įvertinti mikroelementinių trąšų įtaką fotosintezės pigmentų rodikliams 2. Įvertinti mikroelementinių trąšų įtaką žieminio rapso biometriniams rodikliams. Metodika: Lauko tyrimai buvo atlikinėjami bandomuosiuose laukeliuose, Dotnuvos seniūnijoje, Kėdainių rajone, 2019 metais. Buvo stebimas žieminių rapsų pasiruošimas žiemojimui, jų biometriniai ir fotosintezės pigmentų rodikliai. Tyrimo metu buvo auginama žieminių rapsų veislė `DK EXPIRO` ir sudaryti 4 skirtingų mikroelementinių trąšų bandymai. Žieminiai rapsai buvo purkšti vieną kartą BBCH 13-14 tarpsnyje. Atskirai po 10 dienų nuo purškimo ir po 20 dienų paimti rapsų mėginiai ir atlikti augalų tyrimai – išmatuotas augalų kaklelio diametras, išmatuotas augalų lapų plotas, apskaičiuota augalų sausos masės kiekis, ištirti chlorofilo a, chlorofilo b, jų santykis ir karotenoidų kiekiai augaluose. Rezultatai: Trumpuoju laikotarpiu (10 d) atlikus fotosintezės pigmentų tyrimus buvo nustatyta, kad pigmentų a, b ir karotenoidų kiekį esmingai didino tręšimas boro ir mangano trąšomis (0,27 mg g-1, 0,11 mg g-1 ir 0,05 mg g-1 ). Rudenį papildomam tręšimui naudojant tik boro trąšas nustatytas esmingai mažesnis (146 cm2 ) rapsų plotas nei nenaudojant papildomo tręšimo. Mažiausias fotosintezės produktyvumas nustatytas žieminius rapsus tręšiant tik boro trąšomis (26,6 mg cm2). Didžiausias fotosintezės produktyvumas fiksuotas variante tręštu pilnu trąšų kompleksu (N, B, Mn, S, CaO, Zn, Cu, Fe, Co, Mo, MgO) (91 mg cm2). Reikšminiai žodžiai: žieminiai rapsai, mikroelementinės trąšos
Research object: winter rape variety `DK EXPIRO` fertilized with different microelement fertilizers. Research aim: to study and determine the influence of different microelement fertilizers on the preparation of winter rape for winter Methodology: field research was carried out in test fields, Dotnuva, Kėdainiai district, in 2019. The preparation of winter oilseed rape for wintering, their biometric and photosynthetic pigment indices were observed. During the study, the winter rape variety `DK EXPIRO` was tested by 4 different microelement fertilizers. Winter oilseed rape was sprayed once at BBCH stage 13-14. Rape samples were taken separately 10 days after spraying and 20 days later, and plant tests were performed - measured plant neck diameter, measured plant leaf area, calculated dry matter content of plants, examined chlorophyll a, chlorophyll b, their ratio and carotenoid contents in plants. Results: studies of photosynthetic pigments in a short period of time (10 d) showed that the content of pigments a, b and carotenoids was significantly increased by boron and manganese fertilizers (0.27 mg g-1, 0.11 mg g-1 and 0.05 mg g -1. analysis of plant biometrics showed that the area of rapeseed leaves 20 days after fertilization was significantly smaller (146 cm2) when fertilizing only with boron fertilizers compared to the control variants. In a study of photosynthetic productivity, it was found that the photosynthetic productivity of winter rape fertilization with boron fertilizers was significantly lower (26.6 mg cm2) compared to the control variant. The highest photosynthetic productivity was recorded in the field with a complete fertilizer complex (N, B, Mn, S, CaO, Zn, Cu, Fe, Co, Mo, MgO) (91 mg cm2).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107945
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
augustinas_labakojis_bd.pdf938.2 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.