Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107936
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Informatikos inžinerija / Informatics engineering (T007)
Author(s): Kunickis, Mantas
Supervisor: Krilavičius, Tomas
Title: Sprendimų, naudojamų laikui atsparioms svetainėms analizė ir pritaikymas bachmann.lt svetainei
Other Title: Analysis of solutions used for time-resistant websites and aplication to bachmann.lt
Extent: 48 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Laikui atspari svetainė;Svetainių atsparumas laikui;Svetainių technologijų tendencijos;Weatherproof site;Resistance of sites to time;Website technology trends
Abstract: Kiekvienas internetinis projektas reikalauja nuolatinio dėmesio ir resursų projekto gyvavimo metu, kurių neskiriant svetainės yra prarandamos su juose esančia informacija. Siekiant išspręsti prarandamų svetainių problemą, svetainės turi būti kuriamos atsižvelgiant į pasirenkamų technologijų privalumus, trūkumus ir tendencijas. Taip pat svarbu tinkamos apsaugos priemonės ir resursų, skirtų svetainės priežiūrai, optimizacija. Laikui atspari svetainė pasižymi informacijos išlaikymu ir prieinamumu vartotojams ilgą laiką, optimizuojant svetainės priežiūrai skiriamą laiką. Baigiamajame darbe išanalizuotos technologijos, naudojamos svetainėms kurti. Išsiaiškintos tinklalapių apsaugos spragos ir jų sprendimo būdai. Išanalizuotas procesas, sumažinantis tinklalapio priežiūrai skiriamą laiką. Išanalizavus surinktą informaciją, atnaujintas Bachmann.lt tinklalapis ir pritaikytos laikui atsparios svetainės savybės.
Every online project requires constant attention and resources without which sites are lost with the information they contain. In order to solve this problem, websites need to be designed taking into account the advantages, disadvantages and trends of the technologies chosen for the website. It is also important to have the right security measures and optimization of resources for site maintenance. A time-resistant website is characterized by maintaining information and making it accessible to users over a long period of time, optimizing the time spent on maintaining the site. The bachelor's thesis analyzes the technologies used to create websites, security vulnerabilities and solutions and process of reducing the time spent on website maintenance. After analyzing the collected information, the Bachmann.lt website was updated and the time-resistant features of the website were applied.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107936
Appears in Collections:2020 m. (IF bak.)

Files in This Item:
mantas_kunickis_bd.pdf1.53 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons