Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107934
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Kemerzūnaitė, Airida
Supervisor: Pukelytė, Ina
Title: Marijampolės organizacijų kultūrinės veiklos įtaka visuomenei
Other Title: The influence of cultural activities of Marijampolė organization on society
Extent: 56 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Organizacija;Organization;Visuomenė;Society;Marijampolė;Įtaka;Influence
Abstract: Marijampolė – neoficiali Suvalkijos sostinė, įsikūrusi pietvakarių Lietuvoje. Tai septintas pagal dydį Lietuvos miestas, gyvuojantis nuo 1667 metų, išsidėstęs abipus Šešupės. Marijampolės miestas atviras naujovėms, tinkamas gyventi ir vystyti verslą, mokytis, dirbti, atostogauti, pramogauti, kurti įvairius projektus ir į juos investuoti, kūrybiškai ir atsakingai naudotis žmogiškaisiais, geografiniais, gamtiniais ištekliais.Mieste vyksta daug kultūrinių veiklų, pavyzdžiui: edukacijų, koncertų, teatro, pramoginių renginių ir kt., rūpinamasi visuomenės fizine veikla, vyksta sporto užsiėmimai, įrengtos treniruoklių aikštės, pasivaikščiojimo takai ir kt. Miestas, kiekvienus metus organizuodamas įvairius renginius, stengiasi sudominti ir sukviesti didelę auditoriją žmonių ne tik iš aplinkinių miestų ir kaimų, bet ir iš visos Lietuvos bei užsienio šalių. Marijampolė, kaip ir kiekvienas Lietuvos miestas, turi savo informavimo šaltinius: laikraščius „Suvalkietis“, „Miesto laikraštis“, „Savaitė“, „100 procentų“, regioninę televiziją „Marijampolės Tv“, radijo stotį „Kapsai“, žurnalą „Suvalkija“. Todėl galima teigti, kad tai miestas, kuris visapusiškai stengiasi plėtoti vykdomą veiklą, garsinti savo miesto vardą ne tik Lietuvos mastu, bet ir už jos ribų. Kultūrinių renginių gausa ir atnaujinta miesto infrastruktūra kviečia pasigrožėti, pabūti, pamatyti kažką naujo. Kaip ir kiekviename mieste, stengiamasi renginius išvystyti, ištobulinti kaip tik įmanoma geriau, jog susilauktų kuo daugiau lankytojų ir teigiamų įvertinimų. Tačiau dažnai girdime atsiliepimų apie netinkamus, neįdomius, per brangius siūlomus renginius. Tyrimų objektas – Marijampolės kultūrinės veiklos organizacijos. Tyrimo tikslas – sužinoti visuomenės nuomonę apie organizuojamas veiklas: renginius, parodas, koncertus, kūrybines dirbtuves, edukacijas ir t.t.
Marijampole is an informal capital of Suvalkija region located in the south-west of Lithuania. It is the seventh biggest city in Lithuania existing since 1667 that lies along both banks of the river Šešupė. Marijampole is an attractive city open to innovations, suitable to live in and develop business, to study, to work, to spend holidays, for entertainment purposes, for developing various projects and investing into them as well as for using human, geographic and natural resources responsibly and creatively. Lots of cultural activities are organized here, i.e. educational activities, concerts, theatre events, and recreational activities. The infrastructure of the city is adapted to physical activity of the public, sports activities, leisure areas are equipped with training equipment, walking paths are developed as well. When organizing various events every year, the city puts every effort to attract and invite a wide audience of people from both neighbouring cities and regions, and the whole Lithuania and foreign countries. Marijampole, like any other city in Lithuania, has its own sources of information: newspapers 'Suvalkietis', 'Miesto laikraštis', 'Savaitė', '100 procentų', regional television „Marijampolės Tv", radio station „Kapsai", journal „Suvalkija". Therefore, it is possible to claim that it is a city that aims to develop its activities, promotes its name both in Lithuania and outside its borders. The high number of cultural events and an upgraded city infrastructure invite to stay, enjoy and see something new.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107934
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
airida_kemerzunaite_bd.pdf1.43 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.