Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107931
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Informatikos inžinerija / Informatics engineering (T007)
Author(s): Klumbytė, Emilija
Supervisor: Ščiglinskas, Edgaras
Title: Papildytos realybės aplikacija, skirta Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodui
Other Title: Augmented reality application for Vytautas Magnus university Botanical garden
Extent: 42 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Papildytos;Realybės;Aplikacija;Augmented;Reality;Application
Abstract: Kauno mieste esantis Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas sulaukia nemažai turistų, tačiau sode matomų augalų vaizdas gali priklausyti nuo metų laiko ir oro sąlygų. Todėl lankytojai ne visada gali pamatyti vaizdą, kurio tikėjosi. Šiuo metu vaizdinę informaciją pateikiančios aplikacijos nėra, yra galimybė tik klausyti virtualaus gido. Tik gido pasakojimais sudominti lankytojus gali būti sudėtinga, ypač sunku sudominti jaunesniąją kartą. Tokiu atveju, sprendimu gali būti papildytos realybės aplikacija. Nors papildytos realybės technologijų taikymų muziejuose ir kultūros pavelde yra nemažai, ši technologija vis dar nėra tokia populiari, kokia galėtų būti. Šio darbo tikslas – išsiaiškinus papildytos realybės kūrimo technologijas, sukurti papildytos realybės aplikaciją, skirtą VDU Botanikos sodui. Pirmojoje darbo dalyje buvo apžvelgti papildytos realybės technologijų taikymai muziejuose ir kultūros pavelde, apžvelgtos papildytos realybės sekimo technologijos, programinės įrangos kūrimo rinkiniai (angl. Software Development Kit (SDK)) ir išanalizuoti galimi taikyti grafiniai (kitaip žaidimų) varikliai. Antroje darbo dalyje buvo suprojektuota ir realizuota papildytos realybės aplikacija, skirta Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodui.
The Botanical Garden of Vytautas Magnus University attracts a lot of tourists, but the actual view of the plants seen in the garden may depend on the time of year and weather conditions. As a result, visitors may not always be able to see the view they were expecting. Currently, no application provides visual information, it is only possible to listen to a virtual guide. It could be difficult to keep the audience entertained or interested. Especially younger audiences tend to lose interest without visual aid. Augmented reality applications could be a plausible solution. Even though the augmented reality application is fairly popular in museums and cultural heritage, it is not as popular as it could be. The purpose of this paper is to learn about augmented reality technologies and create an augmented reality application for the Botanical Garden of Vytautas Magnus university. The first part of this paper dedicated to the review of augmented reality technology application for museums and cultural heritage, augmented reality tracking technologies, software development kits, and the analysis of game engines. The second part of this paper dedicated to the realization of augmented reality application for the botanical garden of Vytautas Magnus university.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107931
Appears in Collections:2020 m. (IF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.