Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107923
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Kielius, Gabijus
Supervisor: Čeidaitė, Gintarė
Title: Interaktyvių sprendimų pritaikymas Vytauto Didžiojo Universiteto (Žemės Ūkio Akademijos) muziejuje.
Other Title: Interactive solution application at Vytautas Magnus University (Agriculture Academy) museum
Extent: 40 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Muziejus;Vizualizacija;Akademija;Žaidimas;Museum;Visualization;Academy;Game
Abstract: Muziejus – institucija, visuomenės, mokslo, edukacijos ir laisvalaikio organizavimo tikslais įgyjanti, konservuojanti, tyrinėjanti, populiarinanti ir eksponuojanti žmonijos ir jos aplinkos materialųjį ir nematerialųjį paveldą. Tai dažniausiai nesiekianti pelno viešoji įstaiga, tarnaujanti visuomenės tobulėjimui. Vienas pagrindinių muziejaus tikslų – šviesti visuomenę naudojant įvairius edukacinius ir technologinius būdus. Šis darbas sutelkia dėmesį į Žemės Ūkio Akademijos Muziejų, kuris įsikūrės VDU ŽŪA patalpose. Šio darbo tikslas – sukurti senosios Žemės Ūkio Akademijos Dotnuvoje vizualizaciją ir ją intergruoti į muziejaus gyvenimą.
A museum is an institution that acquires, preserves, researches, popularizes and exhibits the tangible and intangible heritage of mankind and its environment for the purposes of society, science, education and leisure. It is usually a non-profit public institution serving the development of society. One of the main goals of the museum is to educate the public with various educational and technological methods. This work focuses on the Museum of the Academy of Agriculture, which is located on the premises of Vytautas Magnus University. The aim of this work is to create a visualization of the old Academy of Agriculture in Dotnuva and to integrate it into the life of the museum.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107923
Appears in Collections:2020 m. (IF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons