Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107916
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Filologija (H004) / Philology
Author(s): Gurauskienė, Živilė
Title: Krikščioniškasis humanizmas Antano Vaičiulaičio kūrybiniame palikime: laiškai ir novelistika
Other Title: Christian humanism in antanas vaiciulaitis creative legacy: letters and novelistics
Extent: 57 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: A. Vaičiulaitis;A. Vaičiulaitis
Abstract: Šio baigiamojo magistro darbo tikslas yra ištirti rašytojo, vertėjo, diplomato Antano Vaičiulaičio kūrybinį palikimą (konkrečiai – laiškus ir noveles), orientuojantis į krikščioniškojo humanizmo paradigmą. Darbe aptariami pagrindiniai Antano Vaičiulaičio viešosios egodokumentikos motyvai ir temos: savosios tėvynės ilgesys, rūpestis dėl kultūros ir tautos ateities, krikščioniškosios sampratos patirtis, aksiologiniai klausimai. Magistro darbe pateikiama ne tik apžvalginė, bet ir lyginamojo pobūdžio Antano Vaičiulaičio tekstų (laiškų ir novelių) analizė. Tiriamojoje dalyje Antano Vaičiulaičio laiškai lyginami su Paulio Claudelio (kuris nuolat minimas A. Vaičiulaičio laiškuose), Marinos Cvetajevos epistolika. Kitame tiriamosios darbo dalies skyriuje pagrindiniai Antano Vaičiulaičio krikščioniškojo humanizmo postulatai, išryškėję jo laiškuose, atskleidžiami ir pagrindžiami novelistikoje (plačiau analizuojamos dvi novelės – „Šiaurietė“ ir „Apaštalų iškeliavimas“). Antano Vaičiulaičio, vieno ryškiausių krikščioniškojo humanizmo atstovų lietuvių literatūroje, gausus kūrybinis palikimas ne tik padeda atskleisti jo asmenybę, įvertinti meninę ir visuomeninę veiklą, pristatyti jį kaip meno ir kultūros žmogų, bet pagrindžia jo laiškų ir novelių pasakojimo svarbą ir reikšmę. Tai padeda atskleisti egzilyje gyvenusių ir kūrusių asmenybių tapatybės suvokimą, giliau pažvelgti į socialinius ir kultūrinius mainus, jų raidą.
This master’s thesis analyzes the cultural legacy (specifically, the correspondence and the short stories) of the writer, translator, and diplomat, Antanas Vaičiulaitis, with orientation to the Christian humanistic paradigm. The thesis discusses the main motives and themes of the publicly available works of Antanas Vaičiulaitis: longing of one’s homeland, apprehension about culture and national prospects, experiences of Christian concepts, and questions of morality. The thesis presents not only a cursory, but also a comparative analysis of the texts from letters and short stories of Antanas Vaičiulaitis. The analytical section compares the letters of Antanas Vaičiulaitis with those of Paul Claudel (who is often mentioned in the letters of Antanas Vaičiulaitis) and Marina Tsvetaeva. A subsequent analytical section assesses Antanas Vaičiulaitis’s Christian humanistic postulates as seen in his letters and as revealed in his novellas - based on two short stories, “Šiaurietė” (The Northerner) and “Apaštalų iškeliavimas” (The Apostles’ Departure). The copious cultural legacy of Antanas Vaičiulaitis, one of the scholarly Christian humanism representatives in Lithuanian literature, not only facilitates in exposing his personality, assesses his artistic and social movements, presents him as a refined person of culture, but also justifies the importance and significance of his letters and short stories. In addition, this legacy helps in revealing and understanding the development of social and cultural exchanges of those who lived and created in exile.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107916
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
zivile_gurauskiene_md.pdf.pdf647.63 kBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.