Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107910
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Blažauskaitė, Erika
Supervisor: Preišegalavičienė, Lina
Title: UAB "Puella" akademija populiarinimo ir reklamos būdų analizė
Other Title: UAB "Puella" academy's promotion and marketing analysis
Extent: 65 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Reklama;Advertising;Lankomumas;Attendance;Auditorijos;Audience;UAB „Puella“ akademija;UAB "Puella" academy
Abstract: Baigiamajame bakalauro darbe analizuojama UAB „Puella” akademijos populiarinimo ir reklamos būdų pateikimo problema, įmonės įvaizdis, reklamos ir medijų formų pagrindinės savybės. Akademija yra gana žinoma grožio industrijos atstovė, tačiau ši sritis yra labai plačiai paplitusi visame pasaulyje ir stambių, pažengusių atstovų jau yra ne vienas į kuriuos yra galimybė lygiuotis, todėl įmonės popoliarumui ir žinomumui tik lankytojų žinojimo neužtenka. Tokioms įstaigoms dažnai pritrūksta pastangų reklamos srityje, naujų įdėjų įgyvendinimui, vartotojų susidomėjimo išskirtiniais pasiūlymais, taipogi potencialių klientų išlaikymui. Darbo esmė yra išsiaiškinti auditorijų pritraukimo būdus, juos pritaikyti pasirinktai įmonei įvertinant efektyvumą ir naudingumą, taip pat pateikiant rekomendacijas jų gerinimui ir klestėjimui. Darbe apžvelgta reklamos samprata ir jos būdai, plačiai išnagrinėtas medijų formų naudingumas analizuojant vartotojų požiūrį į jas. Pristatomi grožio įstaigų tipai ir atliekamos veiklos jų viduje, ko pasekoje pritaikomi įvairūs reklamos būdai medijos formose grožio industrijai. Tam išsiaiškinti pasirinkta konkreti akademija, analizuojama jos veikla ir plačiai pristatomas jos išskirtinumas. Gilintasi į komunikaciją su vartotojais fizinėje ir virtualioje erdvėje, stebėtas įstaigos aktyvumas internete, tam išsiaiškinti pasitelktas kiekybinis anketinės apklausos metodas, kuris suteikia galimybę sužinoti potencialių ir esamų vartotojų požiūrį ir jų nuomonę į akademiją. Dar buvo atliktas trumpas interviu su įmonės vadove ir įkūrėja, apžvelgta konkurencinė aplinka. Galiausiai apžvelgti tyrimo rezultatai, jie įvertinti ir vizualizuoti, tam suformuluoti sprendimai ir pasiūlytos, bei pateikiamos rekomendacijos. Nuspręsta, jog įstaigai dar yra ką patobulinti, tiek išorinėje, tiek vidinėje reklamos srityje, geriausias sprendimo būdas būtų pasiūlyti lankytojams papildomų veiklų akademijoje, didesnį dėmesį skirti virtualioje erdvėje reklamai, taipogi ją aktyviau transliuojant įvairiose medijos formose. Tai tikslingai ir garantuotai pagerintų įmonės įvaizdį, kadangi visuomenėje vyrauja nuomonė apie prastą komunikaciją su lankytojais ir neefektyvias reklamos turinio žinutes, kurios pasiekia mažą vartotojų kiekį.
In this Bachelor’s thesis we are analyzing UAB “Puella” academy marketing and advertisement problems, company image, advertisement and media’s forms main properties. Academy is well known in beauty industry but this sphere (beauty industry) is widespread and there is a lot of famous and big representatives to align to. Therefore for company’s popularity only knowing about it, it is not enough. Most of the times these kind of institutions are lack of effort in marketing, new ideas, consumers interests in special offers also maitenance of potential clients. This thesis main point is to find out about ways to attract audiences, customize it for chosen company, evaluating effectiveness and usefulness also giving recommendations for their succesful work. In this thesis we reviewed the concept and ways of marketing, media’s forms usefulness by analyzing customers approach to it. We are presenting types of beauty institutions and their services, resulting customized markering ways and media’s forms for beauty industry. To find out that, there is a specific academy analyzing its work and representing its uniqueness. We were analyzing communication with customers in physical and virtual environment, institution activity on the internet, to find out about that we used quantitative survey method, which is giving us an oportunity to find out about potential and already existing customers approach and their opinion about academy. Also we did a short interview with institution manager and founder, reviewed competitive environment. Finally research results were evaluated and visualized, formed suggestions and presented recommendations. It is decided that institution needs to improve both in the external and internal part of marketing sphere. The best solution for this would be to offer customers more activities in the academy, pay more attention for virtual advertisement and also more actively represent it on various media’s forms. This would improve the image of institution, because in our society’s opinion there is a lack of communication between customers and also non-effective marketing content because it reaches only small amount of people.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107910
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
erika_blazauskaite_bd.pdf1.66 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 1, 2021

Download(s)

17
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.