Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107887
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Šveikauskas, Mykolas
Supervisor: Sinkevičienė, Aušra
Title: Skirtingų žemės dirbimų įtaka dirvožemio fizikinėms savybėms ir CO2 emisijai
Other Title: Influence of different tillage on soil physical properties and CO2 emissions
Extent: 42 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: CO2 emisija;CO2 emissions;Drėgnumas;Soil moisture;Pupos;Beans
Abstract: Bakalauro studijų baigiamajame darbe pateikiama skirtingo žemės dirbimo įtaka dirvožemio savybėms, CO2 emisijai ir dirvožemio oro sudėčiai pupų pasėlyje Tyrimai atlikti VDU Žemės Ūkio Akademijos Bandymų stotyje 2019 metais. Eksperimento lauko dirvožemis yra giliau glėjiškas pasotintas palvažemis PLb-g4 (Endohipoglevis-Eutric Planasol – Ple –gln-w, pagal FAO), vidutinio sunkumo priemolis ant lengvo priemolio. Tyrimo tikslas – įvertinti, bei palyginti skirtingo žemės dirbimo įtaka dirvožemio fizikinėms savybėms ir CO2 emisijai. Tyrimo objektas – pupos (Vicia faba L.) pasėlis kuriuose taikyti skirtingi žemės dirbimai. Tyrimų uždaviniai: 1. Nustatyti skirtingo žemės dirbimų įtaką dirvožemio drėgnumui. 2. Dirvožemio temperatūrai; 3. dirvožemio CO2 emisijai; 4. Deguonies (O2) kiekiui dirvožemyje. Tyrimo metodai. Tirti žemės dirbimo būdai: 1. Įprastinis arimas 23–25 cm gyliu (IA); 2. Seklusis arimas 12–15 cm gyliu (SA); 3. Gilusis purenimas 23–25 cm gyliu (GP); 4. Seklusis purenimas 8–10 cm gyliu (SP); 5. Tiesioginė sėja (į ražieną su įdirbimu iki 5 cm) (TS). Tyrimo rezultatai. Dirvožemio drėgnumas nustatytas didesnis beveik visu tiriamuoju laikotarpiu taikant tiesioginės sėjos (su įdirbimu iki 5 cm), gilaus ir seklaus purenimo technologijas, lyginant su įprastiniu žemės dirbimu. Taikant gilųjį purenimą dirvožemio temperatūra nustatyta žemesnė, lyginant su tradiciniu žemės dirbimu. Supaprastinti žemės dirbimai skirtingai veikė CO2 emisijos išsiskyrimą iš dirvožemio paviršiaus. Ištyrus skirtingų žemės dirbimų technologijų įtaka dirvožemio CO2 koncentracijai nustatyta, kad gilusis purenimas mažino CO2 koncentracijos kiekį dirvožemyje, lyginant su tradiciniu žemės dirbimu. Tiriamuoju laikotarpiu nustatyta, kad seklusis purenimas ir tiesioginė sėja į ražieną (su įdirbimu iki 5 cm) didino deguonies (O2) kiekį dirvožemyje, lyginant su įprastiniu žemės dirbimu.
The bachelor thesis researches the influence of the simplified soil tillage on agrochemical properties of bean crop. The bachelor's thesis presents the influence of different tillage on soil properties, CO2 emissions and soil air composition in bean crops. The research was performed at Vytautas Magnus University Academy of Agriculture Test Station in 2019. The soil of the experimental field is deeper gloomy saturated loam PLb-g4 (Endohipoglevis-Eutric Planasol - Ple –gln-w, according to FAO), medium loam on light loam. The aim of the study was to evaluate and compare the influence of different tillage on soil properties, CO2 emissions and soil air composition in bean crops. The object of the research is a bean (Vicia faba L.) crops in which different tillages were applied. Research objectives:1. Influence of different tillage on soil CO2 emissions; 2. Influence of different tillage on soil air composition; 3. Influence of long-term different tillage on soil temperature; 4. Influence of long-term different tillage on soil moisture. Tillage methods studied: 1. Conventional plowing at a depth of 23–25 cm (IA); 2. Shallow plowing to a depth of 12-15 cm (SA); 3. Deep loosening to a depth of 23-25 cm (GP); 4. Shallow loosening to a depth of 12-15 cm (SP); 5. Direct sowing (in stubble with tillage up to 5 cm) (TS). Results of work. Soil moisture was found to be higher throughout the study period by direct sowing (with tillage up to 5 cm). With simplified tillage, the soil temperature was found to be lower compared to conventional tillage. Simplified tillage had different effects on the release of CO2 emissions from the soil surface. Measurements throughout the period showed that simplified tillage did not have a significant effect on the methane (CH4) and oxygen (O2) content of the soil.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107887
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
mykolas_sveikauskas_bd.pdf571.32 kBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on May 1, 2021

Download(s)

26
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.