Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107884
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Antanavičiūtė, Aušra
Supervisor: Mikulionienė, Sarmitė
Title: Ryšys tarp demografinio senėjimo ir aktyvaus senėjimo galimybių: moterų ir vyrų palyginimas ES šalyse
Other Title: The relationship between population ageing and opportunities for active ageing: a comparison of women and men in EU countries
Extent: 60 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Aktyvus senėjimas;Active ageing;Aktyvaus senėjimo indeksas;Active ageing index
Abstract: Keliama hipotezė, kad moterų ir vyrų (65 metų ir vyresnių) aktyvaus įsitraukimo į gyvenimą lygis yra teigiamai susijęs su šių socialinių grupių demografinės senatvės lygiu. Tyrimo objektas yra Europos Sąjungos šalių narių 65 metų ir vyresnių gyventojų kiekybės ir jų galimybių senti aktyviai kaitos sąsajos. Darbo tikslas yra ištirti, kaip Europos šalių vyresnio amžiaus moterų ir vyrų galimybės aktyviai gyventi (pagal aktyvaus senėjimo indekso apibrėžimą) yra susijusios su atitinkamos lyties demografinės senatvės lygiu. Tikslui pasiekti buvo iškelti uždaviniai: pirma, atskleisti, kokius iššūkius kelia demografinis senėjimo procesas aktyviam vyresnio amžiaus žmonių socialiniam įsitraukimui; antra, ištirti ir palyginti moterų ir vyrų demografinio senėjimo tendencijas Europos Sąjungos šalyse; trečia, nustatyti aktyvaus senėjimo (AAI) rodiklio skirtumus tarp vyrų ir moterų pasirinktose šalyse; ketvirta, atlikti moterų ir vyrų demografinio senėjimo ir AAI rodiklių koreliacinę analizę. Darbe taikomi mokslinės literatūros ir antrinių duomenų analizės metodai. Gauti rezultatai leidžia daryti išvadas, kad Europos Sąjungos šalių 65 metų ir vyresnių moterų ir vyrų aktyvaus įsitraukimo į gyvenimą lygis yra teigiamai susijęs su atitinkamos lyties demografinės senatvės lygiu.
The aim of the master’s thesis is to investigate how the opportunities for older women and men in European countries to live actively (according to the definition of the active ageing index) are related to the level of demographic ageing in the respective country by gender. The research object is the links between the level of population ageing and the opportunities for women and men aged 65 and over to live actively in the EU (level of independence, participation in the labour market and social activities). Empirical data analysis and scientific literature research are methods to achieve the goal. Hypothesis: it is hypothesized that the level of active ageing of women and men (aged 65+) is positively related to the level of demographic ageing of these social groups. The obtained results allow to conclude that the level of active ageing of women and men (aged 65+) is positively related to the level of demographic ageing of these social groups.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107884
Appears in Collections:2020 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
ausra_antanaviciute_md.pdf817.58 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.