Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107883
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Ruželytė, Ingrida
Title: Meditacijos taikymas mokantis vokalo technikos
Other Title: Learning vocal technique applying meditation
Extent: 20 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Vokalo technika;Vocal technique;Meditacijos taikymas;Applying meditation;Vaikai;Children
Abstract: Šiais laikais galima pastebėti, kad vaikų vokalo techniniai pagrindai ir įgūdžiai nėra tokie stiprūs, jeigu dainuoja grupėje žmonių. Laikas kiekvienam vaikui individualiai yra skiriamas labai nedidelis, dėl to priežasties, kad reikia orientuotis į grupės lygį ir stiprumą. Todėl vokalo technika yra silpnesnė, nei solinių vaikų. Taigi, pagrindinė problema yra ta, kad vaikai neturi vokalo techninių įgūdžių. Pavyzdžiui, nemoka taisyklingai dainuoti, naudoti diafragmos, vokalo technika nėra labai stipri, sunkiai išlaiko lygias natas be vibrato, neplečia diapazono, kartais pameta dainose intonaciją, ar sunkiai išlaiko savo harmoninį balsą dainose. Dėl šių priežasčių gimė idėja, kaip tai galima sutvarkyti. Vaikams, kad būtų įdomiau dainavimo įvairūs pratimai buvo sujungti su meditacija ir daroma viena papildoma savaitinė pamoka. Pasirinkta tiriamųjų 7 klasė, kurie būtų pajėgūs įgyvendinti tyrimo tikslą, grupėje 9 mokiniai, 1 berniukas ir 8 mergaitės. Tyrimas vyko nuotoliniu būdu. Norint pagerinti vaikų vokalo techniką, šiam tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: 1. Apibrėžti (7 klasės) vokalo technikos svarbą pasitelkiant meditacijos taikymą mokantis vokalo technikos 2. Išanalizuoti vaikų vokalinės technikos trūkumus ir lavinimo (stiprinimo, plėtros) galimybės. 3. Taikant meditacijos pratimus, atskleisti jų veiksmingumą vokalo technikos lavinimui. 4. Pateikti rekomendacijas meditacijos pratimų taikymo vokalo technikos lavinimui. Pasitelkus uždavinius buvo pradėta inovacija. Norint įgyvendinti iškeltą tikslą buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo taikoma meditacijos principai sujungti su vokaliniais pratimais. Šiame tyrime paaiškėjo tam tikri vaikų pasiekimai ir rezultatai, praktikos metu pradėjo ryškėti vokalinis stabilumas, pagerėjo vokalinė technika, mokiniai teisingai pradėjo kvėpuoti apatine pilvo dalimi – diafragma, pagerėjo intonacija, atsirado balso kontrolė, išmoko lygiai ir tiesiai dainuoti be vibrato. Taip pat išryškėjo ir kiti bruožai, sustiprėjo ryšys tarp mokinių ir tiriančiojo, vaikai kūrybingesni, drąsesni, atsiskleidė tam tikrų vaikų balso galimybės ir tembrai.
Nowadays, it can be noticed, that the technical basics and skills of children’s vocal technique are not very strong when singing in a group of people. Time given to each child individually is very limited. Because of this reason it is necessary to focus on the level and strength of the group. Therefore, vocal technique is weaker than those children who sing solo. So, the main problem is that children do not have technical vocal skills. For example, they cannot sing correctly, use the diaphragm, the vocal technique is not very strong, difficult to maintain equal notes without vibrato, they do not expand the range, sometimes lose intonation in songs, or it is difficult to maintain harmony voice. For these reasons, an idea was born of how this could be solved. Various singing exercises were combined with meditation for children to make more fun in exercising. It was made one extra lesson per week. It was chosen children of 7th grade, who would be able to achieve the aim of innovation. There were 9 students in the group, 1 boy and 8 girls. The study was conducted by distance. In order to improve children‘s vocal technique following objectives were set to achieve this aim: 1. Define the importance of (7th grade) vocal technique through the application of meditation in learning vocal technique 2. To analyze the lack of children's vocal technique and the possibilities of education (strengthening, development). 3. Apply meditation exercises to reveal their effectiveness in vocal technique training. 4. To provide recommendations for the application of meditation exercises to the development of vocal techniques Innovation was launched with the help of objectives. A study was conducted that applied the principles of meditation combined with vocal exercises in order to achieve this goal This study revealed some children's achievements and results, vocal stability began to be better and better during practice, vocal technique improved, students began to breathe correctly in the lower abdomen - diaphragm, improved intonation, voice control, learned to sing and vibrate straight. Other features also emerged, the connection between the students and the researcher was strengthened, the children were more creative and bolder and also voice potentialities and timbres of certain children were revealed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107883
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons