Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107858
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Vakarinas, Lukas
Supervisor: Klimas, Evaldas
Title: Žolynų botaninės sudėties optimizavimas Luko Vakarino pienininkystės ūkyje
Other Title: Optimization of grassland botanical composition in Lukas Vakarinas dairy farm
Extent: 36 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Pieva;Meadow;Ganykla;Pasture;Žolynai;Grasslands;Botaninė sudėtis;Botanical composition
Abstract: Eksperimentas buvo atliekamas Luko Vakarino ūkyje, Vilkaviškio rajone, Pajevonio seniūnijoje 2018 – 2019 metais. Ūkis mišrus (augalininkystė – gyvulininkystė),veikla vykdoma kartu su tėvų ir brolio ūkiais,bendras dirbamos žemės plotas 340 ha iš jų – 70 ha pievų, ganyklų ir 270 ha grūdinių kultūrų, bei ankštinių kultūrų. Ūkyje vyrauja III grupės ūkinės vertės dirvožemiai. Pajevonio seniūnijoje vyrauja vidutinio kalingumo ir fosforingumo dirvožemiai, jie laikomi vidutinės ūkinės vertės. Eksperimento metu buvo vertinama ūkio žolynų botaninė sudėtis ir pašarinė vertė, žolyno pagerinimui pasirinkto ploto dirvožemio agrocheminiai rodikliai. Atsižvelgiant į gautus duomenis buvo sudarytas devynių komponentų žolių mišinys ir įrengtas naujas sėtinis žolynas. Tyrimais nustatyta, kad natūralaus ekstensyvaus žolyno pašarinės vertės balas tik 4,76. Tai yra mažiau už vidutinę pašarinę vertę. Čia vyrauja įvairiažolės ir kitos menkos pašarnės vertės žolės. Senos kultūrinės pievos pašarinės vertės balas – 7,04 dar prilygsta vidutinei vertei. Čia ankštinės žolės sudarė 21,6 proc., varpinės 30,7 proc., įvairiažolės 57,7 proc. Naujo sėtinio žolyno pašarinės vertės balas – 8,64. Čia ankštinės žolės sudarė – 21 proc., varpinės – 74,67 proc., įvairiažolės – 4,33 proc. Įrengus naują sėtinį žolyną esmingai pagerėjo jo botaninė sudėtis , padidėjo žaliosios masės derlingumas ir net 3 balais pakilo pašarinė vertė. Įvertinus žolynų pašarinę vertę buvo nustatytas esminis skirtumas tarp naujo sėtinio žolyno ir natūralios pievos. Tyrimai parodė, kad rūgščiame dirvožemyje vienkartinis kalkinimas dar nesukuria ankštinėms žolėms palankios augavietės aplinkos.
The experiment was performed in Lukas Vakarinas farm, Vilkaviškis district, Pajevonis eldership in 2018 - 2019. The farm is mixed (crop - livestock), the activity is carried out together with the parents' and brother's farms, the total area of arable land is 340 ha, of which 70 ha are meadows, pastures and 270 ha of cereals and legumes. The farm is dominated by soils of group III economic value. Soils of medium potash and phosphorus predominate in Pajevonis eldership, they are considered to be of average economic value. The following were evaluated during the experiment: granulometric composition, soil agrochemical parameters, botanical composition of grasslands and forage value. After examining the obtained data, a mixture of nine components was formed for the installation of a new sown lawn. Fodder value score of natural extensive grassland 4,76. Various herbs and other herbs of low fodder value predominate here. The forage value score of the old cultivated meadow is 7,04. Here legumes accounted for 21.6 per cent, bellflowers for 30.7 per cent, and herbs for 57.7 per cent. The forage value score of the new sown grassland is 8.64. Here legumes accounted for 21%, bellflowers for 74.67%, and various grasses for 4.33%. After the research of grass fodder and the analysis of the obtained results, the fodder produced from the newly sown grassland meets the needs of cattle. After assessing the forage value of the grasslands, a significant difference was found between the new sown grassland and the natural meadow.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107858
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
lukas_vakarinas_bd.pdf1.37 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 1, 2021

Download(s)

46
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.