Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107857
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Valaitytė, Gabija
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Jauno vartotojo požiūrio į reklamą vertinimas Lietuvoje
Other Title: Young consumer approach evaluation of advertising in Lithuania
Extent: 57 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Vartotojas;Consumer;Reklama;Advertising;Požiūris;Approach
Abstract: Reklamos vartojimas yra kasdienis veiksnys, kuris sąmoningai arba ne, paveikia kiekvieną vartotoją. Reklama geba daryti žmogui tiesioginę įtaką, net kartais pačiam to nepastebint ar akivaizdžiai nepajaučiant, tačiau reklama vienaip ar kitaip paveikia kiekvieną iš mūsų ar net mumis manipuliuoja. Reklamos dažniausiu „taikiniu“ tampa jaunoji amžiaus grupė, vyraujanti nuo 14 iki 29 metų amžiaus, kuri yra lengviausiai pasiekiama ir lengviausiai paveikiama. Šio baigiamojo bakalauro darbo objektas – jaunoji amžiaus grupė Lietuvos kontekste. Darbo tikslas – išanalizuoti kokia reklamos įtaka yra daroma jaunam vartotojui ir koks yra vartotojo požiūris. Darbo objektas – jauno vartotojo požiūris į reklamą. Darbe nagrinėjama problema keliama klausimu – kokią įtaką reklama daro jaunam vartotojui ir koks yra vartotojo požiūris? Ar reklamos daromas poveikis gali padaryti neigiamą įtaką jaunam vartotojui? Pasitelkti tyrimo metodai – literatūros analizė ir tyrimui pasitelktas anketinės apklausos metodas, kuriame buvo sukurta apklausa tikslinei auditorijai. Anketinės apklausos metu buvo stengiamasi išsiaiškinti jaunojo vartotojo požiūrį į reklamą ir kaip jis ją vertina. Taip pat buvo bandoma išsiaiškinti, bendrine prasme ką vartotojai mano apie reklamos sklaidą – kuriame sklaidos kanale ją labiausiai pastebi, kas labiausiai erzina, juos neigiamai ar teigiamai veikia, ar reklama suteikia įtakos jų asmeninimas pirkiniams ir kt. Anketinės apklausos tyrime dalyvavo 270 jaunos amžiaus grupės respondentų ir gauti rezultatai parodė, kad reklama vartotojams daro nuolatinę įtaką ir lemią jų pasirinkimus. Remiantis gautais duomenimis buvo išsiaiškinta, kad jauni vartotojai yra linkę į reklamą žvelgti skeptiškai, nes mano, jog reklama daro neigiamą poveikį. Taip pat remiantis anketinės apklausos gautais duomenimis, išsiaiškinta, kad jauni vartotojai labiausiai nemėgsta tos reklamos, kuri yra pateikta socialiniuose tinkluose ir ją gausiai skleidžia nuomonės formuotojai „influenceriai“.
Advertising has the ability to make a direct impact on a person, even sometimes without noticing or obviously feeling it, but advertising affects each of us in one way or another or even manipulates us. The most common "target" for advertising is the young age group, which is predominantly between the ages of 14 and 29, and is the most accessible and vulnerable. The object of this bachelor's thesis is a young age group in the Lithuanian context. The aim of the work is to analyze the impact of advertising on the young consumer and the consumer 's attitude to advertising. The object of the work is the young user's attitude towards advertising. The problem examined in the work raises the question - what impact does advertising have on a young consumer and what is the consumer 's attitude? Research methods used - literature analysis and questionnaire survey method used in the research, in which a survey was created for the target audience. The questionnaire survey sought to find out the young consumer's attitude towards advertising and how he evaluates it. Attempts were also made to find out in general terms what consumers think about the dissemination of advertising - in which distribution channel they notice it the most, what annoys them most, negatively or positively affects them and etc. The survey surveyed 270 respondents in the young age group and the results showed that advertising has a constant impact on consumers and determines their choices. The data also revealed that young consumers tend to be skeptical about advertising because they believe that advertising has a negative impact. Also, based on the data obtained from the questionnaire survey, it was found that young consumers do not like the advertising that is presented on social networks the most and it is widely disseminated by opinion makers "influencers".
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107857
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

105
checked on May 1, 2021

Download(s)

81
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons