Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107845
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Zakarauskaitė, Luka
Supervisor: Bocullo, Donata
Title: Lietuvos elektroninės muzikos atlikėjų komunikacija: Beissoul & Einius atvejis
Other Title: The communication of Lithuanian electronic music performers: case analysis of Beissoul & Einius
Extent: 60 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Komunikacija;Communication;Elektroninė muzika;Electronic music;Lietuva;Lithuania
Abstract: Šiame kūrybinių industrijų baigiamajame darbe nagrinėjama Lietuvos elektroninės muzikos atlikėjų išorinė komunikacija. Darbe aptariama mokslinė literatūra, nagrinėjanti išorinės komunikacijos, prekės ženklo, asmens prekės ženklo temas. Atlikta analizė atskleidžia darbo problemą - mažai išvystyta prekės ženklo komunikacija apsunkina atlikėjų galimybes populiarinti savo kūrybą. Pasirinkti darbo metodai - mokslinių šaltinių analizė, atvejo analizė - kokybinis ir kiekybinis tyrimas, ir gautų tyrimo rezultatų analizė. Siekiant giliau išanalizuoti pasirinktą temą, darbe tiriama sėkmingų Lietuvos elektroninės muzikos atlikėjų Beissoul & Einius komunikacija. Nagrinėjama šių atlikėjų asmens prekės ženklas, komunikacija su klausytojais ir klausytojų grįžtamasis ryšys. Darbo tikslas - ištirti pasirinktų atlikėjų Beissoul & Einius komunikacijos strategiją, siekiant atrasti įžvalgas apie Lietuvos elektroninės muzikos rinką. Darbe aprašomas atliktas šių atlikėjų komunikacijos tyrimas, kuris išskirtas į kokybinį ir kiekybinį tyrimus. Kokybinio tyrimo dalyje atliekama asmens prekės ženklo analizė ir identiteto nustatymas, taip pat analizuojami populiariausi komunikacijos būdai. Tiriant Beissoul & Einius asmens prekės ženklo identitetą buvo atliekama antrinių duomenų analizė ir atlikėjų socialinio tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ turinio analizė. Siekiant išsiaiškinti ar atlikėjai savo komunikacijoje naudoja integruotą marketingo kompleksą buvo atliekama statistinė Beissoul & Einius socialinio tinklo „Facebook“ analizė. Kiekybiniame tyrime analizuojama Beissoul & Einius klausytojų reakcija į atlikėjų komunikaciją.
This Creative Industries bachelor's thesis investigates the communication of Lithuanian electronic music performers. This analisis covers scientific literature that researches themes of external communication, trademark and personal branding communication. Research discloses the main problem of this thesis - poorly developed personal branding trademark results makes it difficult for music performers to promote their work. The chosen methods of research are - scientific literature analysis, case analysis - qualitative and quantitative research and study of obtained research results. In order to complete a more insightful research of the chosen theme, this research is focused on the communication of successful Lithuanian electronic music performer duo Beissoul & Einius. The analysis is based on the communication of these performers, which is divided into qualitative and quantitative research. Qualitative research covers personal branding trademark analysis and identification, also the analysis of the performers main and most popular ways of communication with their audience. Secondary data analysis and content analysis of the performers social network pages of Facebook and Instagram was used to conduct the qualitative research. In order to distinguish if these performers use integrated marketing communication a statistical analysis of the performers Facebook profile was carried out. The quantitative research focuses on analyzing Beissoul & Einius audiences reaction to the performers communication and feedback. The internet survey method was chosen to execute quantitative research.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107845
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on May 1, 2021

Download(s)

69
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons