Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107842
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šaparavičienė, Inga
Supervisor: Ivavičiūtė, Giedrė
Title: Lietuvos Respublikos gamtinio kraštovaizdžio ploto kaita 2004 – 2019 m.
Other Title: The changes of the area of natural landscape in republic of Lithuania during the period between 2004 and 2019
Extent: 52 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Kraštovaizdis;Landscape;Gamtinis kraštovaizdis;Natural landscape;Kaita;The change
Abstract: Baigiamojo darbo objektas - Lietuvos Respublikos gamtinis kraštovaizdis. Darbo tikslas – atlikti Lietuvos Respublikos gamtinio kraštovaizdžio ploto kaitos analizę 2004 – 2019 m. Darbo uždaviniai: 1. Ištirti Lietuvos gamtinio kraštovaizdžio esamą padėtį. 2. Išanalizuoti šalies gamtinio kraštovaizdžio komponentus bei jų plotų kaitą. 3. Išnagrinėti Lietuvos Respublikos gamtinio kraštovaizdžio ploto kaitą 2004 – 2019 m. Darbo metodai: Teisės aktų, metodikų, planavimo dokumentų ir mokslinių knygų bei straipsnių analizė (darbo parengimui, perskaityti, analizuoti ir naudoti 60 literatūros šaltiniai, iš jų, 8 užsienio tyrėjų straipsniai); esamos padėties nustatymas ir įvertinimas; bendrųjų planų analizė, grupavimo metodas; statistinių duomenų apdorojimas ir grafinis pateikimas (darbe apdorota ir pateikta 51 paveikslas, 8 lentelės); loginės analizės metodas; lyginamoji analizė. Darbo rezultatai: Pirmoje darbo dalyje atlikta šalies ir užsienio mokslinių šaltinių analizė. Antroje darbo dalyje pateikta Lietuvos ir apskričių gamtinio kraštovaizdžio komponentų analizė ir kaita. Trečioje dalyje – analizuojama Lietuvos ir apskričių gamtinio kraštovaizdžio kaita 2004 – 2019 m. Pagrindinės išvados: 1. 2019 m. Lietuvos gamtinis kraštovaizdis užėmė 38,59 proc. (2519305,19 ha). 2019 m. Lietuvos Respublikos miškingumas - 33,07 proc., vandens telkiniai sudarė 4,07 proc. (265868,26 ha), pelkės - 1,45 proc. šalies teritorijos (94487,25 ha). 2. Išnagrinėjus 2004-2019 m. Lietuvos gamtinio kraštovaizdžio komponentų kaitą, nustatyta, kad padidėjo miškų (132885,68 ha arba 6,56 proc.) ir vandens telkinių (3668,49 ha arba 1,38 proc.) plotas, tačiau šalyje sumažėjo pelkių plotas 50990,20 ha arba 35,05 proc. 3. 2004-2019 m. Lietuvos Respublikos natūralus kraštovaizdis padidėjo 3,51 proc. (85527,97 ha).
The object of the final work was the natural landscape of Republic of Lithuania. The aim of the final work was to carry out the analysis of natural landscape change of the Republic of Lithuania during the period between the years of 2004 and 2019. Tasks to be solved: 1. To describe the current situation of Lithuania natural landscape. 2. To examine natural landscape components of the country's as well as their area changes. 3. To analyze the change of the natural landscape of the Republic of Lithuania during the period between the years of 2004 and 2019. Methods of work: Analysis of legal acts, methodologies, scientific books and articles; identification and assessment of the current situation; analysis of general plans, grouping method; statistical data processing and graphical presentation; logical analysis method; comparative analysis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107842
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
inga_saparaviciene_bd.pdf1.24 MBAdobe PDF   Until 2025-06-23View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.