Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107823
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Informatikos inžinerija / Informatics engineering (T007)
Author(s): Zaranka, Artūras
Supervisor: Balaišis, Augustinas
Title: Kauno turizmo informacijos ir turinio talpinimo platforma/portalas „Tour Kaunas“
Other Title: Kaunas tourism information and content management platform “Tour Kaunas”
Extent: 45 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Internetinis puslapis;Turizmo informacija;Interaktyvus;Web page;Tourism information;Interactive
Abstract: Šiuo metu intertinėje rinkoje internetinių puslapių, teikiančių kasdienę naudą vartotojams, yra be galo daug, jie yra įvairių formų ir iš esmės visi skirtingi. Pritaikius savo internetinį puslapį teisingai, galima teikti dar vieną naudingą internetinį puslapį, kuris palengvintų savo vartotojo kasdienybę. Šiame darbe realizuojamas internetinis puslapis, kuris teikia praktinę naudą savo vartotojui. Internetinis puslapis „Tour Kaunas“ suteikia galimybę vartotojams susipažinti su Kauno miestu pateikiant įvairius audiovizualinius ir informacinius šaltinius savo telefono, planšetės ar kompiuterio ekrane. Šis internetinis puslapis yra interaktyvus, teikia galimybę savo vartotojui pasirinkti kas jį domina pagal šio poreikius. Atlikus kursinį darbą buvo susipažinta su teorine medžiaga, susįjusia su Kauno miesto turizmo rinka, plačiau išsiaiškintas tokio produkto poreikis, šio teikiamos naudos vartotojams ir sudarytas preliminarus galutinio produkto vaizdas. Šiame darbe yra galutinai sukuriamas siūlomas sprendimas ir išleidžiamas į viešai prieinamą rinką. Darbo eigoje buvo kuriamas audiovizualinis turinys kuris buvo talpinamas galutiniame internetiniame puslapyje, diegiamos įvairios papildomos funkcijos į internetinį puslapį, kurios suteiktų daugiau informacijos įvairiems vartotojams. Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama esama turizmo rinka, pasinaudojant viešai prieinamais turizmo duomenimis, teikiamus Kauno miesto savivaldybės, aiškinamasi susidarusios rinkos problemos. Antroje darbo dalyje yra projektuojamas internetinis puslapis, numatomas jo prototipas, firminis įvaizdis ir visi susįję dizaino sprendimai. Atsižvelgiant į tai, kad pirminis internetinio puslapio variantas buvo tik preliminarus, siekiant suteikti pilną produktą, reikia suteikti prekės ženklo įvaizdį. Trečioje darbo dalyje internetinis puslapis įgauna galutinį savo vaizdą, papildomas funkcijas, šis yra išleidžiamas viešai, kuriamas audiovizualinis turinys (fotografijos, filmuota medžiaga).
In the current internal market – there is an infinite number of websites that provide daily benefits to their consumers, they come in many shapes and forms, but they are all different in some way or form. By applying your website correctly, it is possible to provide another useful website that would facilitate the daily life of your user, in this bachelor thesis a website that provides practical benefits to your user is created. The website "Tour Kaunas" provides users with an opportunity to get acquainted with the city of Kaunas by presenting various audiovisual and other information sources on the screen of their phone, tablet, or computer. This website is an interactive one, giving your user the opportunity to choose what interests him, according to his needs. After completing the course work, the theoretical material related to the Kaunas city tourism market was introduced, the need for such a product, the benefits for consumers and the preliminary picture of the final product were clarified. In this work, the proposed solution is fully created and released to the publicly available market. In the course of the work, audiovisual content was created and placed on the final website, and various additional functions were introduced to the website to provide more information to its various users. The first part of the work reviews the current tourism market using publicly available tourism data provided by Kaunas city municipality and explains the emerging market problems. In the second part of the work, the website is designed, its prototype is created, brand image and all related design solutions are provided. Given that the original version of the website was only preliminary, it was only a prototype, to complete this product, it needs to be given a brand image to fully realize said project. In the third part of the work, the website acquires its final image, additional functions are added, the webpage is released to the public, audiovisual content (photographs, video footage) is created, and added constantly in order to further the websites appeal to its potential end user.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107823
Appears in Collections:2020 m. (IF bak.)

Files in This Item:
arturas_zaranka_bd.pdf1.62 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.