Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107816
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Serkov, Leonid
Supervisor: Tamulienė, Vilma
Title: UAB „Peek&Cloppenburg“ pardavimų valdymo sprendimai
Other Title: JSC „Peek & Cloppenburg“ sales management solutions
Extent: 47 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Pardavimų valdymas;Citation is very important;Paslaugų ir produktų pardavimo valdymas;Sales management of services and products;Įmonės tobulinimas;Decisions
Abstract: Tyrimo tikslas: ištirti UAB „Peek & Cloppenburg“ pardavimų valdymą ir rasti sprendimus įmonės tobulinimui. Tikslas - įvertinti UAB „Peek & Cloppenburg“ paslaugų ir produktų pardavimo valdymą. Darbo užduotys tikslui pasiekti yra šios: 1. Išnagrinėti teorinius pardavimo vadybos aspektus. 2. Suformuluokite teorinį pardavimo veiklos modelį, 3. Išnagrinėkite UAB „Peek & Cloppenburg“ pardavimo vadybą 4. Pateikite pasiūlymus, kaip patobulinti „Peek & Cloppenburg“ pardavimų valdymą. Teorinių aspektų sintezei daugiausia skiriama lietuvių ir užsienio literatūros (anglų, rusų), taip pat konferencijų medžiagos, skelbiamos tiek internete, tiek kituose leidiniuose, autorių. Bakalauro baigiamąjį darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmiausia apžvelgiau, mano manymu, svarbiausius pardavimo valdymo elementus: pardavimo procesą, kokybišką aptarnavimą po pardavimo ir bendravimo su esamais pirkėjais skatinimą. Kadangi pirkėjas yra labai svarbus kiekvienam pardavimui, aš taip pat ištyriau pirkėjų - organizacijų elgesį ir įtaką pardavimo valdymo sprendimams. Darbe buvo išsamiau aptariama bendra „Peek & Cloppenburg“ veikla, pateikta tyrimo metodika, tyrimo planas, kuriame atlikti tyrimai. Trečiojoje dalyje pateikiamas apklausos rezultatų įvertinimas ir siūloma patobulinti UAB „Peek & Cloppenburg“ pardavimo vadybą. duomenys buvo renkami atliekant apklausas žodžiu ir raštu, taip pat atsižvelgiant į jų pačių darbo patirtį įmonėje.
Research aim: to examine the sales management of UAB “Peek&Cloppenburg” and find solutions to improve the company The goal is to assess the management of the services and products sales of the "Peek & Cloppenburg" UAB. The work tasks to achieve the goal are as follows: 1. Examine the theoretical aspects of sales management, 2. Formulate a theoretical model of sales activity, 3. Examine the sales management of the "Peek & Cloppenburg" UAB 4. Submit proposals to improve the sales management of “Peek & Cloppenburg”. For the synthesis of theoretical aspects, the authors of Lithuanian and Foreign literature (English, Russian), as well as conference materials published both on the Internet and in other publications, are the most. The Bachelor's final work consists of three main parts. First of all, I looked at the most important sales management elements in my opinion: the sales process, the quality after-sales service and the promotion of communication with existing buyers. As a purchaser is very important to each sale, I also examined the behaviour and influence of buyers – organizations on sales management decisions. The general activity of Peek & Cloppenburg was further discussed in the work, the study methodology was submitted, the study plan in which the research was carried out. The third part provides an assessment of the results of the survey and offers an improvement in the sales management of the Peek & Cloppenburg UAB. The data were collected in the context of the surveys by oral and written survey methods, as well as by their own work experience in the company.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107816
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
leonid _serkov_bd.pdf1.02 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

116
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.