Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107757
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDromantienė, Rūta-
dc.contributor.authorŽitkutė, Rūta-
dc.date.accessioned2020-06-09T16:26:27Z-
dc.date.available2020-06-09T16:26:27Z-
dc.date.issued2020-06-19-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107757-
dc.description.abstractBakalauro studijų baigiamajame darbe pateikiama skystųjų KAS-32 trąšų įtakos mineralinio azoto pokyčiams žieminių kviečių pasėlio dirvožemyje tyrimo duomenys. Darbo objektas – mineralinis azotas žieminių kviečių pasėlio dirvožemyje. Darbo metodai: dirvožemio pH nustatytas potenciometriniu, 1N KCl ištraukoje naudojant ISO standartą 10390:2005. Nustatant judriojo fosforo ir kalio kiekį naudotas Egnerio-Rimo-Domingo (A-L) metodas. Dirvožemio ėminiai imti iš 0-30 cm gylio iš kiekvieno pakartojimo 4 vietų, sudarant jungtinį pakartojimų pavyzdį. Mineralinio azoto (N–NO3+N–NH4) kiekio nustatymui (Nmin) naudotas kolorimetras 1N KCl ištraukoje (ISO/ TS 14256-1: 2003). Tyrimai atlikti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Agrocheminių tyrimų laboratorijoje. Tyrimų duomenys įvertinti dispersinės analizės metodu ANOVA, programinis paketas SELEKCIJA (Tarakanovas, Raudonius, 2003). Naudota vieno veiksnio duomenų dispersinė analizė. Eksperimento duomenų statistinis patikimumas įvertintas mažiausia esminio skirtumo riba (R05). Tarp variantų vidurkių, pažymėtų ne ta pačia raide (a, b, c), skirtumai yra esminiai (P < 0,05). Darbo rezultatai. Didinant azoto skystųjų KAS-32 trąšų normą, praėjus 7 dienoms po žieminių kviečių pasėlio tręšimo BBCH 25-27 tarpsniu, mineralinio azoto, nitratinio azoto ir amoniakinio azoto kiekiai dirvožemyje didėjo. Naudojant didžiausią azoto normą N180 mineralinio azoto kiekis žieminių kviečių pasėlio dirvožemyje siekė 36,5 mg kg-1. Didžiausi mineralinio, nitratinio ir amoniakinio azoto kiekiai praėjus 14 dienų po žieminių kviečių pasėlio tręšimo BBCH 25-27 tarpsniu fiksuoti laukelyje, tręštame skystosiomis KAS-32 trąšomis naudojant azoto normą N180 su ureazės inhibitoriumi. Praėjus 7 dienoms po žiemkenčių tręšimo bamblėjimo pradžioje nustatyta, kad didžiausi mineralinio azoto (46,7 mg kg-1), nitratinio azoto (38,7 mg kg-1) ir amoniakinio azoto (7,9 mg kg-1) kiekiai dirvožemyje buvo, kai pasėlis tręštas KAS-32 trąšomis azoto normą skaidant (N120 + N60).lt
dc.description.abstractThe final Bachelor‘s thesis provides the research data related to the impact of liquid fertilizer UAN-32 to mineral nitrogen variation in soil of winter wheat crop. Research subject – mineral nitrogen in soil of winter wheat crop. Research methods: soil pH was determined with potentiometre in 1N KCl suspension according to ISO 10390:2005 standard. To determine contant of available phosphorus and potasium in soil, Egner-Riehm-Domingo (A-L) metothod was used. Four times in every repliction soil samples from 0-30 cm depht were collected in addition to make united soil sample. The amount of Mineral Nitrogen (N–NO3+N–NH4) in soil of winter wheat crop (Nmin) was determined with colorimeter in 1N KCl suspension (ISO/ TS 14256-1: 2003). Researhes were carried out in Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (LAMMC), Agrochemical research laboratory. The statistical analysis of the data was carried out with one factor analysis of variance program ANOVA, using program packet SELEKCIJA (Tarakanovas, Raudonius, 2003). Statistical reliability was evalueated with minimal reliable difference (R05). Values followed by different letters are significantly different (P < 0.05). Research results. After 7 days of winter wheat crop fertilization at BBCH 25-27 stage, rising nitrogen rate in liquid fertilizer UAN-32 incresed amount of mineral nitrogen, nitrate nitrogen and ammonium nitrogen in soil of winter wheat crop. Using highest nitrogen rate N180 in liquid fertilizer UAN-32 mineral nitrogen amount in soil of winter wheat crop was 36,5 mg kg-1. Significantly highest amount of mineral, nitrate and ammonium nitrogen in soil of winter wheat crop after 14 days past fertilization at BBCH 25-27 stage was reached when highest rate of nitrogen N180 in liquid fertilizer UAN-32 together with urease inhibitor was used. After 7 days past winter wheat crop fertilization at the begining of stem elongation, significantly highest amount of mineral nitrogen (46,7 mg kg-1), nitrate nitrogen (38,7 mg kg-1) and ammonium nitrogen (7,9 mg kg-1) was observed in plots where liquid fertilizer UAN-32 was used with divided nitrogen rate (N120 + N60).en
dc.description.sponsorshipAgronomijos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutaslt
dc.format.extent35 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectŽieminiai kviečiailt
dc.subjectWinter wheaten
dc.subjectSkystosios KAS-32 trąšoslt
dc.subjectLiquid fertilizer UAN-32en
dc.subjectMineralinis azotaslt
dc.subjectMineral nitrogenen
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleSkystųjų KAS-32 trąšų įtaka mineralinio azoto pokyčiams žieminių kviečių pasėlio dirvožemyjelt
dc.title.alternativeImpact of liquid fertilizer UAN-32 to mineral nitrogen variation in soil of winter wheat cropen
dc.typebachelor thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptAgronomijos fakultetas-
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)
Files in This Item:
ruta_zitkute_bd.pdf522.92 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on May 1, 2021

Download(s)

120
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons