Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107753
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Filologija (H004) / Philology
Author(s): Gurauskaitė, Aira
Title: Bibliniai ir hagiografiniai intertekstai Aido Marčėno poezijoje
Other Title: Biblical and hagiographic intertexts in Aidas Marčėnas' poetry
Extent: 57 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Intertekstualumas;Intertextuality;Marčėnas Aidas;Marcenas Aidas;Biblija;The Bible;Hagiografija;Hagiography
Abstract: This master thesis investigates the Bible and hagiography connections with the poems of the Lithuanian poet Aidas Marčėnas, as there are very few such studies. The aim of the master thesis is to determine the influence (or influence) of biblical and hagiographic intertexts on the meaning of Marčėnas' poems, considering intertextuality as a research method and perceiving it as the interaction of one's own and another's word. Tasks: 1) to analyze intertextual classification models, 2) to find various forms of intertextuality in poems, 3) to determine the interaction of hagiographic texts between poetry and the Bible. It has been found that the biblical and hagiographic intertexts used in Marche's poetry open up a horizon of new meanings with which the author does not shy away from playing with the reader in creating a parallel world of Christ's time and present and re-raise eternal life problems.
Šiame magistro darbe tyrinėjamos Biblijos ir hagiografijos sąsajos su lietuvių poeto Aido Marčėno eilėmis, kadangi tokių tyrinėjimų yra labai nedaug. Darbo tikslas – nustatyti, kokią įtaką (ar poveikį) bibliniai ir hagiografiniai intertekstai daro Marčėno eilėraščių prasmei, tyrimo metodu laikant intertekstualumą ir suvokiant jį kaip savo ir svetimo žodžio sąveiką. Uždaviniai: 1) analizuoti intertekstų klasifikacijos modelius, 2) rasti eilėraščiuose įvairių intertekstualumo formų, 3) nustatyti poezijos ir Biblijos bei hagiografinių tekstų sąveiką. Nustatyta, kad vartojami bibliniai ir hagiografiniai intertekstai Marčėno poezijai atveria naujų prasmių horizontą, su kuriais autorius nevengia žaisti su skaitytoju, kurdamas paralelinį Kristaus laikų ir dabartinį pasaulį ir iš naujo kelti amžinas gyvenimo problemas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107753
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
aira_gurauskaite_md.pdf809.92 kBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.