Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107741
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMulerčikas, Povilas-
dc.contributor.authorVisockis, Laurynas-
dc.date.accessioned2020-06-09T15:02:23Z-
dc.date.available2020-06-09T15:02:23Z-
dc.date.issued2020-06-19-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107741-
dc.description.abstractBakalauro studijų baigiamajame darbe pateikiama 2019 metais Vilkaviškio ir Šakių rajono spragšių lervų (Coleoptera: Elateridae) gausumo ir rūšinės sudėties ekologiniame ir intensyviame ūkiuose palyginimas. Kiekviename pasėlyje, rendomizuotai „kvadratų“ metodu buvo kasamos 25cm x 25cm x 25cm duobutės, iš jų žemės buvo beriamos ant ryškios plėvelės ir smulkinant grumstus ieškoma spragšių lervų. Surinktos spragšių lervos buvo identifikuojamos iki rūšies naudojant binokuliarinį mikroskopą „Nikon“ ir vadovaujamasi identifikavimo vadovais. Spragšių lervų rūšių ir kiekio gausumo priklausomybės nuo ūkio ir agrocenozės tipų tyrimų duomenys statistiškai įvertinti dviejų veiksnių kiekybinių požymių dispersinės analizės metodu. Eksperimento variantų skirtumai tiriamųjų veiksnių sąveikoje AB įvertinti pagal esminio skirtumo ribą R05. Duomenų patikimumas buvo apskaičiuotas statistinės analizės metodu, naudojantis statistinę duomenų įvertinimo kompiuterinę programą ,,ANOVA for EXCEL“ iš paketo SELEKCIJA.lt
dc.description.abstractThe bachelor's thesis presents comparison of click beetles larvae abundance and species composition under organic and intensive farming in 2019, Vilkaviškis and Šakiai districts. In every crop, 25cm x 25cm x 25cm pits were excavated in each field, squares were poured into bright film, and click-beetle larvae were searched for by crushing them. All collected click-beetles larvae species were identified by means of a binocular microscope “Nikon” and in accordance with the identification guides.en
dc.description.sponsorshipAgronomijos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipBiologijos ir augalų biotechnologijos institutaslt
dc.format.extent42 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectSpragšių (Elateridae) lervoslt
dc.subjectLarvae of Elateridaeen
dc.subjectGausumo dinamikalt
dc.subjectAbundance dynamicsen
dc.subjectRūšinė sudėtislt
dc.subjectSpecies compositionen
dc.subjectIntensyvus ūkislt
dc.subjectIntensive farmingen
dc.subjectEkologinis ūkislt
dc.subjectOrganic farmingen
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleSpragšių lervų (Coleoptera: Elateridae) gausumo ir rūšinės sudėties palyginimas ekologiniame ir intensyviame ūkiuoselt
dc.title.alternativeThe study of click beetles larvae (Coleoptera: Elateridae) abundance and species composition under organic and intensive farmingen
dc.typebachelor thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.