Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107741
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Visockis, Laurynas
Supervisor: Mulerčikas, Povilas
Title: Spragšių lervų (Coleoptera: Elateridae) gausumo ir rūšinės sudėties palyginimas ekologiniame ir intensyviame ūkiuose
Other Title: The study of click beetles larvae (Coleoptera: Elateridae) abundance and species composition under organic and intensive farming
Extent: 42 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Spragšių (Elateridae) lervos;Larvae of Elateridae;Gausumo dinamika;Abundance dynamics;Rūšinė sudėtis;Species composition;Intensyvus ūkis;Intensive farming;Ekologinis ūkis;Organic farming
Abstract: Bakalauro studijų baigiamajame darbe pateikiama 2019 metais Vilkaviškio ir Šakių rajono spragšių lervų (Coleoptera: Elateridae) gausumo ir rūšinės sudėties ekologiniame ir intensyviame ūkiuose palyginimas. Kiekviename pasėlyje, rendomizuotai „kvadratų“ metodu buvo kasamos 25cm x 25cm x 25cm duobutės, iš jų žemės buvo beriamos ant ryškios plėvelės ir smulkinant grumstus ieškoma spragšių lervų. Surinktos spragšių lervos buvo identifikuojamos iki rūšies naudojant binokuliarinį mikroskopą „Nikon“ ir vadovaujamasi identifikavimo vadovais. Spragšių lervų rūšių ir kiekio gausumo priklausomybės nuo ūkio ir agrocenozės tipų tyrimų duomenys statistiškai įvertinti dviejų veiksnių kiekybinių požymių dispersinės analizės metodu. Eksperimento variantų skirtumai tiriamųjų veiksnių sąveikoje AB įvertinti pagal esminio skirtumo ribą R05. Duomenų patikimumas buvo apskaičiuotas statistinės analizės metodu, naudojantis statistinę duomenų įvertinimo kompiuterinę programą ,,ANOVA for EXCEL“ iš paketo SELEKCIJA.
The bachelor's thesis presents comparison of click beetles larvae abundance and species composition under organic and intensive farming in 2019, Vilkaviškis and Šakiai districts. In every crop, 25cm x 25cm x 25cm pits were excavated in each field, squares were poured into bright film, and click-beetle larvae were searched for by crushing them. All collected click-beetles larvae species were identified by means of a binocular microscope “Nikon” and in accordance with the identification guides.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107741
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.