Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107735
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šaučiūnaitė, Greta
Supervisor: Monkevičienė, Ona
Title: Būdai skatinantys ankstyvojo amžiaus vaikus dalintis žaislais
Other Title: Ways that encourage children of early age to share toys
Extent: 131 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Dalinimasis;Būdai skatinantys dalintis žaislais;Ankstyvasis amžius;Sharing;Ways to encourage to share toys;Early age
Abstract: Tyrimo problema: Ankstyvojo amžiaus vaikai bendraudami, žaisdami su kitais vaikais nuolat susiduria su dalinimosi žaislais problemomis. Vaikų tėvai ir ugdytojai taip pat susiduria su problemomis, kaip spręsti dalinimosi santykius ir kaip paskatinti vaikus dalintis ir žaisti draugiškai. Tyrimo tikslas: Atskleisti ankstyvojo amžiaus vaikų dalinimosi žaislais ir daiktais ypatumus ir skatinimo dalintis būdus. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą vaikų bendravimo ir dalinimosi klausimais. 2. Atskleisti 2-3 metų vaikų dalinimosi būdų raišką grupėje. 3. Atskleisti pedagogų sampratą apie vaikų dalinimąsi ir kokius dalinimosi skatinimo būdus jie naudoja. 4. Išsiaiškinti tėvų požiūrį į vaikų dalinimąsi ir dalinimosi problemų sprendimo būdus. Tyrimo metodai: 1. Mokslinių šaltinių analizė, sisteminimas, apibendrinimas. 2. Stebėjimas. 3. Pedagogų apklausa. 4. Tėvų apklausa. 5. Grupinė diskusija su tėvais socialiniuose tinkluose. Tiriamieji: Atliekant tyrimą buvo stebima 13 dvejų-trejų metų (ankstyvojo amžiaus) vaikų. Anketinėje apklausoje dalyvavo 105 pedagogai: 47 ankstyvojo ugdymo pedagogai ir 58 ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Anketinėje apklausoje dalyvavo 15 tėvų, diskusijoje Facebook platformoje dalyvavo 18 mamų. Tyrimo rezultatai: Tyrimo metu, buvo išsiaiškinta, kad ankstyvojo amžiaus vaikai jau geba dalintis. O vaikams augant ir bręstant jų dalinimosi gebėjimai, dalinimosi samprata, dalinimosi priežastys ir sprendimo būdai palaipsniui kinta. Taip pat tyrimo duomenys atskleidė, pedagogų ir tėvų dalinimosi sampratą, jų taikomus skatinimo, mokymo dalintis būdus.
The problem of the research: children of early-age constantly face toys sharing problems when interacting and playing with other children. Parents and educators also face challenges like how to deal with sharing issues and encourage children to share and play friendly. The aim of the research: To disclose the peculiarities of sharing toys and things among the children of early age and to find out the ways that encourage sharing. The tasks of the research: 1. To analyze the scientific literature of children's communication and sharing issues. 2. To reveal the sharing methods that appear in a group of children of 2-3 years old. 3. To reveal the perception of educators of how children share and what ways they use to promote sharing. 4. To find out the attitude of parents' towards children's sharing problems and ways to solve them. The methods of the Research: 1. Analysis, systematization, generalization of the scientific sources. 2. Monitoring. 3. The Survey of teachers. 4. The survey of parents. Investigators: 13 children of 2-3 years old (early age) were observed in the study. 105 educators were involved in the survey: 47 educators of early childhood and 58 educators of pre-school, 15 parents (early age children) and 18 mothers (discussion on the Facebook platform). The results of the research: In the study, it was found that children of early age are already able to share. As children grow and get more mature, their sharing abilities, the concept of sharing, the reasons for sharing, and solutions gradually change. The data of the research also revealed the concept of sharing between educators and parents, their sharing encouragement and teaching methods.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107735
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on May 1, 2021

Download(s)

43
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons