Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107732
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Turauskienė, Viktorija
Supervisor: Pužienė, Rūta
Title: Būsto rinkos analizė Alytaus apskrityje
Other Title: The analysis of housing market in Alytus county
Extent: 47 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Būstas;Analysis;Rinka;Housing;Apžvalga;Market;Alytus;Alytus
Abstract: Darbo tikslas – atlikti gyvenamosios paskirties būsto rinkos analizę Alytaus apskrityje. Darbo objektas – gyvenamosios paskirties būsto rinka. Uždaviniai: 1. Apžvelgti bendrą Lietuvos gyvenamojo būsto rinką. 2. Išanalizuoti gyvenamosios paskirties būsto rinką Alytaus apskirtyje. 3. Nustatyti gyvenamosios paskirties būsto rinkos kainas lemiančius veiksnius. 4. Palyginti būsto rinką Alytaus apskrityje esančių savivaldybių. Darbo metodika: literatūros ir šaltinių analizė; statistinių duomenų lyginamoji analizė; duomenų sisteminimas ir grupavimas; duomenų atvaizdavimas grafikuose ir lentelėse; apibendrinimas; apklausa interviu būdu; duomenų rinkimas iš įvairių internetinių skelbimų portalų. Darbo rezultatai: Pirmoje darbo dalyje buvo apžvelgta 2019 metų būsto rinka. Nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu rinka buvo labai aktyvi, pirkimo – pardavimo sandorių užfiksuota daugiausiai per dešimtį metų. Analizuojamas tyrimo laikotarpis – apžvelgta 2020 metų pradžios laikotarpis, analizuojamas balandžio mėnesis, karantino laikotarpis. Didžiuose Lietuvos miestuose ženkliai sumažėjo butų sandorių skaičius. Vilniuje sumažėjo 4 kartus, Kaune – net 14, Klaipėdos mieste – 3 kartus. Antrojoje darbo dalyje iš internetinių skelbimų svetainių surinkti ir susisteminti pasiūlos duomenys apie rinkoje vyraujantį gyvenamąjį būstą: butus, namus, sodybas, soc. grupių būstą, sodo namus. Apie objektus surinkti duomenys: savivaldybė, miestas, kuriame yra objektas, zona kurioje yra gyvenamasis būstas, pardavėjo prašoma kaina skelbime, plotas, kvadratinio metro kaina, statybos metai, sienų konstrukcijų tipas (medžiaga), būklė. Išanalizavus duomenis, apskaičiuotos vidutinės rinkoje vyraujančios gyvenamojo būsto kainos, visose Alytaus apskrities savivaldybėse. Susisteminus ir išanalizavus duomenis, nustatyta, kad 1 kvadratinio metro kainai didelę įtaką daro vieta, gyvenamojo būsto statybos metai, plotas ir būklė. Nustatyta atstumo iki miesto centro įtaka būsto 1 kvadratinio metro kainai. Kuo būstas yra arčiau miesto centro, tuo jo kaina yra aukštesnė. Kuo naujesnės statybos 5 pastatas, tuo jo 1 kvadratinio metro kaina yra didesnė ir atvirkščiai. Palyginus gyvenamojo būsto kainas Alytaus apskrityje, nustatyta, kad Druskininkų savivaldybėje gyvenamojo būsto kainos yra aukščiausios ir Alytaus miesto savivaldybės kainų lygį lenkia beveik 2 kartus. Gyvenamasis būstas pigiausias Lazdijų rajono savivaldybėje. Alytaus rajono savivaldybės ir Varėnos rajono savivaldybės kainų lygis išlieka panašus.
Research aim: The aim of this work is to carry out the analysis of residential housing market in Alytus county. Research object: residential housing market. Objectives: 1. To review the general Lithuanian housing market 2. To analyze the residential housing market in the purpose of Alytus. 3. To determine the determinants of the market price of residential housing. 4. Compare the housing market in Alytus county. Research methods: analysis of literature and sources; comparative analysis of statistical data; systematization and grouping of data; display of data in graphs and tables; summary; interview by interview; data collection from various advertising portals; Research results: The first part reviewed the market in 2019. it was found that the market was very active during the specified period, with a maximum of 10 years of purchase and sale transactions. The next period that was reviewed is 2020. beginning of April. It was found that the number of transactions in major Lithuanian cities decreased significantly. 4 times in Vilnius, 14 times in Kaunas, 3 times in Klaipeda. In the second part, data on the prevailing residential housing on the market were collected and systematized from online advertising sites: apartments, houses, homesteads, soc. group housing and garden houses. Data collected on the objects: district, city where the object is located, area where the dwelling is located, price indicated by the seller, number of square meters, calculated price per square meter, year of construction, type of wall constructions, condition. After analyzing the data, the average housing prices prevailing in the market were calculated in all municipalities of Alytus county. After systematization and analysis of the data, it was found that the price per square meter is significantly influenced by the year of construction of the dwelling. The newer the building, the higher the cost per square meter and vice versa. The influence of the distance to the city center on the cost per square meter of housing was also determined.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107732
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

73
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

100
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons