Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107720
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Žukauskaitė, Greta
Supervisor: Petrulytė, Ala
Title: Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų socialinė emocinė sveikata ir informacinių technologijų naudojimas
Other Title: Social and emotional health of younger school – age children and it‘s relationship with the use of informational technology
Extent: 42 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Emocinė sveikata;Emotional health;Informacinės technologijos;Informational technology;Socialinė sveikata;Social health;Mokyklinio amžiaus vaikai;School – age children
Abstract: Tyrimo tikslas - Ištirti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų socialinę emocinės sveikatą ir informacinių technologijų naudojimą ir jų sąsajas. Tyrime dalyvavo 60 respondentų, 5–12 metų vaikai. Tyrimas buvo atliktas Vilniaus, Kauno ir Utenos miestuose, 2020 m. Balandžio mėn. Metodika. Tyrime buvo naudojami: Vaikų socialinės emocinės sveikatos klausimynas – SEHS-P (Furlong, 2014). Metodikos leidimas ir vertimas buvo gautas iš A. Petrulytės. Tyrimo autorė sudarė klausimyną, kurį sudaro: socialiniai ir demografiniai duomenys bei klausimai apie technologinių prietaisų (kompiuterio / telefono ir interneto) naudojimą. Tyrimo rezultatai: Nėra statistiškai patikimo ryšio tarp vaikų emocinės sveikatos ir informacinių technologijų naudojimo. Tyrime nustatyta statistiškai reikšminga teigiama koreliacija tarp optimizmo skalės ir vaikų amžiaus. Raktažodžiai: emocinė sveikata, socialinė sveikata, mokyklinio amžiaus vaikai, informacinės technologijos.
The aim of the study was to investigate the social and emotional health of younger children and the use of information technology and links between. The study included a number of 60 respondents, children age 5-12. Research were made in Vilnius, Kaunas and Utena cities, 2020 April. Methodology. In the study were used: Child Social Emotional Health Questionnaire-SEHS-Primary (Furlong, 2014). The permission and translation of the methodology was obtained from A. Petrulytė. And the author of the study made a questionnaire, which contains social and demographic data and the questions about the use of technological devices (computer / telephone and Internet). Results of the study: There is no statistically reliable relationship between children's emotional health and the use of informational technology. In the study were found a statistically significant positive correlation between the optimism scale and the age of the children. Key words: emotional health, social health, school – age children, informational technology.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107720
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
greta_zukauskaite_bd.pdf1.28 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

84
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.