Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107716
Type of publication: Profesinių studijų baigiamasis darbas
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Matulienė, Dovilė
Title: Kompiuterinės programos elan taikymas gestų kalbos pamokose, siekiant kelti mokinių taisyklingo lietuvių kalbos rašymo gebėjimus
Other Title: Using the application of elan software in sign language lessons to improve students' lithuanian language writing skills
Extent: 27 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Gestų kalba;Sign language;Rašymo gebėjimai;Writing skills;Kompiuterinė programa ELAN;ELAN software;Kurti mokiniai;Deaf students;Neprigirdintys mokiniai;Hard of hearing students
Abstract: Klausos sutrikimą turintys mokiniai, lyginant su to paties amžiaus girdinčiaisiais, daro daug klaidų rašydami valstybine lietuvių kalba. Mokiniams lietuvių kalbos pamokos yra sudėtingesnės nei lietuvių gestų kalbos pamokos, nes lietuvių kalbos jie negali išmokti natūraliai. Sėkmingam ugdymo procesui pasiekti reikalingas dvikalbis ugdymo būdas, kuomet visų dalykų ugdymo procese turėtų būti kartu vartojamos lietuvių gestų kalba kaip pirmoji (gimtoji) ir rašytinė lietuvių kalba kaip antroji. Remiantis dvikalbiu ugdymo būdu, siekiant taisyklingo lietuvių kalbos rašymo, lietuvių gestų kalbos pamokose klausos sutrikimų turintys mokiniai bus mokomi gestų kalbos vaizdo įrašą transkribuoti, o po to ir išversti į lietuvių kalbą. Šioms užduotims įgyvendinti bus pasitelkiama inovatyvi mokymosi priemonė - kompiuterinė programa ELAN. Ji suteikia galimybę į programos langą įkėlus vaizdo įrašą, apačioje esančiose laiko juostose, pasirinkus reikiamą atkarpą pasižymėti gestus ir bet kokią gramatinę ar kitokią informaciją. Tai suteikia puikias galimybes mokiniams analizuoti savo ir kitų kalbėtojų lietuvių gestų kalbą ir ją „vertimo metodu“ mokytis teisingai užrašyti lietuvių kalba. Šiuo mokymo metodu su minėta mokymosi priemone bus siekiama tvirtinti klausos negalią turinčių mokinių lietuvių kalbos vartojimo (rašybos, žodžių junginio ar sakinio sudarymo ir pan.) įgūdžius. Lietuvoje dėl paskelbtos pandemijos nuo 2020 metų kovo 13 dienos įvestas karantinas pakeitė iki tol buvusį ugdymo procesą – jis pradėtas vykdyti tik nuotoliniu būdu. Tai įtakojo pedagoginio veiklos tyrimo paskutiniuosius etapus, nes dėl atlikimo pobūdžio jų nebuvo galimybės praktiškai įgyvendinti nuotoliniu būdu.
Compared to hearing students, those with hearing impairments make many mistakes when writing in Lithuanian. For deaf and hard of hearing students, the Lithuanian language is more complex than Lithuanian sign language because they cannot learn spoken or written Lithuanian language naturally. Achieving a successful educational process requires a bilingual method of education, in which all students with hearing impairments should be taught combining Lithuanian sign language as the first (native) language and written Lithuanian as the second language. Based on the bilingual education method, students with hearing impairments during sign language lessons will be taught to make transcriptions of sign language videos and then translate them into the correct writing of the Lithuanian language. An innovative learning tool, the ELAN computer program, will be used to implement these tasks. ELAN allows users to mark sign language gestures and all grammatical or other information in the time codes at the bottom of the screen. This is done by selecting the required section after loading the video in the program window. This provides excellent opportunities for students to analyze not only their own, but other speakers' Lithuanian sign language and to learn to write it correctly in Lithuanian using the "translation method". This teaching method with the above-mentioned learning tool will aim to validate the Lithuanian language skills (spelling, conjunctions or sentence formation, etc.) of students with hearing impairments. On 13 March, 2020, due to the declared COVID-19 quarantine in Lithuania, customary educational process was replaced, and a remote educational process has begun. This situation conditioned the last stages of the pedagogical activity research, which was not possible to implement remotely, until now.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107716
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons