Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107715
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Dentayeva, Assel
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: The improvement of the university performance towards the principle of sustainable development
Other Title: Universiteto veiklos tobulinimas siekiant darnaus vystymosi principo
Extent: 78 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Sustainable development;Triple bottom line;Sustainable development goals;University performance;Darnus vystymasis;Trimatis pagrindas;Darnios plėtros tikslai;Universiteto veikla
Abstract: This Final Diploma Thesis aims to improve university performance towards the principle of Sustainable Development. For this research, the case of Vytautas Magnus University was chosen. The first part is theoretical analysis, which provides a link between the principle of Sustainable Development and universities. Firstly, the principle of Sustainable Development, the triple bottom line concept, and its relation to the 17 Sustainable Development goals were analyzed. After, the Sustainable University model was presented, as well as initiatives universities could implement into their practices. In the second part, the analysis of the level of Vytautas Magnus University's commitment to Sustainable Development was provided. Several gaps for improvement were identified. Based on these gaps, the solutions for improvement of the performance of Vytautas Magnus University towards the principle of Sustainable Development were presented in the third part.
Šiuo baigiamuoju diplominiu darbu siekiama pagerinti universitetų veiklą darnaus vystymosi principo link. Šiam tyrimui pasirinktas Vytauto Didžiojo universiteto atvejis. Pirmoji dalis yra teorinė analizė, kuri pateikia ryšį tarp darnaus vystymosi principo ir universitetų. Pirmiausia buvo išanalizuotas darnaus vystymosi principas, triguba esminė koncepcija ir jo ryšys su 17 darnaus vystymosi tikslų. Po to buvo pristatytas tvaraus universiteto modelis, taip pat iniciatyvos, kurias universitetai galėtų įgyvendinti savo praktikoje. Antroje dalyje buvo analizuojamas Vytauto Didžiojo universiteto įsipareigojimas siekti darnios plėtros. Buvo nustatytos kelios tobulinimo spragos. Remiantis šiomis spragomis trečioje dalyje buvo pateikti Vytauto Didžiojo universiteto veiklos tobulinimo darnios plėtros sprendimai.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107715
Appears in Collections:2020 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
assel_dentayeva_md.pdf3.42 MBAdobe PDFView/Open

The improvement of the university performance towards the principle of Sustainable Development.

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

51
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons