Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107714
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKarkockienė, Daiva-
dc.contributor.authorBulovaitė, Milda-
dc.date.accessioned2020-06-09T13:28:23Z-
dc.date.available2020-06-09T13:28:23Z-
dc.date.issued2020-06-18-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107714-
dc.description.abstractTyrimo problema: tėvų vaidmuo vaikų kūrybinio mąstymo ugdymui. Tyrimo objektas: ikimokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų patyrimas. Tyrimo tikslas: atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų požiūrį į kūrybinio mąstymo ugdymą. Tyrime dalyvavo: 3 ikimokyklinio amžiaus vaikų mamos (25-33 metų amžiaus) ir 3 ikimokyklinio amžiaus vaikų tėčiai (26-29 metų amžiaus). Tyrimo metodai: 1. Tyrimo duomenims surinkti taikytas pusiau struktūruotas interviu. 2. Surinkti duomenys analizuoti indukcinės kokybinės turinio analizės metodu. Tyrimo rezultatai: tyrimo rezultatai atskleidė, kad šeima turi įtakos kūrybiniam vaiko mąstymui, nes tėvai savo nuostatom, auklėjimu, pastangom ir palaikymu gali sudaryti labai palankias sąlygas vaiko kūrybinio mąstymo vystymuisi arba priešingai, gali sustabdyti vaiko unikalių savybių vystymąsi, nuslopinti vaiko individualumą. Atlikus kokybinį tyrimą paaiškėjo, kad tėvai ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinio mąstymo ugdymą laiko labai svarbiu procesu ir stengiasi naudoti įvairius kūrybinį vaiko mąstymą lavinančius būdus. Išvados: 1. Kūrybinis mąstymas – tai procesas, kurio metu yra sukuriama kas nors unikalaus, nauja ar netikėta. 2. Tyrimas atskleidė, kad ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinį mąstymą skatina: socialinė aplinka ir šeima, naudojami įvairūs mokymo metodai ir parūpintos įvairios priemonės bei ikimokyklinio amžiaus vaikus ugdančios įstaigos. Slopina – griežtas vaikų auklėjimas paremtas nurodymais ir draudimais, laiko stoka vaikui, neigiamos nuostatos, ugdymo procesui reikalingų išteklių stygius bei savarankiškumo, laisvo pasirinkimo galimybės stoka. 3. Kokybinio tyrimo pagalba nustatyta, jog tėvai ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinio mąstymo ugdymą laiko labai svarbiu aspektu, kuris turi įtakos vaiko asmenybei ateityje. Raktiniai žodžiai: kūrybinis mąstymas, kūrybiškumas, ikimokyklinis amžius, tėvai, kūrybinio mąstymo ugdymas.lt
dc.description.abstractProblem statement: the role of parents in developing children’s creative thinking. The object of the research is: the experience of parents raising preschool children. The aim of the work is: to reveal the attitude of parents raising preschool children to the development of creative thinking. There were 6 participants in the research: 3 mothers (25-33 years old) and 3 fathers (26-29 years old) raising preschool children. The following research methods were used in this work: 1.     A semi-structured interview was used to collect the survey data. 2.     The collected data were analyzed by inductive qualitative content analysis. The results of the research: the results of the research revealed that the family influences the child's creative thinking because parents can create very favorable conditions for the development of the child's creative thinking by their attitude, upbringing, efforts, and support or, conversely, can stop the child's unique qualities. Qualitative research has shown that parents consider the development of creative thinking in pre-school age to be a very important process and try to use various ways of developing creative thinking. Conclusions: 1.     Creative thinking is a process in which is created something unique, new, unexpected. 2.     The research revealed that the creative thinking of preschool children are stimulated by social environment and family, various teaching methods are used and various tools are provided, as well as institutions educating preschool children. Inhibits - the strict upbringing of children are based on instructions and prohibitions, lack of time for the child, negative attitudes, lack of resources needed for the educational process and lack of independence, freedom of choice. 3.     With the help of qualitative research, it was found that parents consider the development of creative thinking in preschool age to be a very important aspect that influences the child's personality in the future. Keywords: creative thinking, creativity, preschool age, parents, development of creative thinking.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.format.extent59 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectKūrybinis mąstymaslt
dc.subjectCreative thinkingen
dc.subjectKūrybiškumaslt
dc.subjectCreativityen
dc.subjectIkimokyklinis amžiuslt
dc.subjectPreschool ageen
dc.subjectTėvailt
dc.subjectParentsen
dc.subjectKūrybinio mąstymo ugdymaslt
dc.subjectDevelopment of creative thinkingen
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.titleKūrybinio mąstymo ugdymas ikimokykliniame amžiuje: tėvų patyrimaslt
dc.title.alternativeCreative thinking education in preschool age: parents experienceen
dc.typebachelor thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextembargo_20250618-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)
Files in This Item:
milda_bulovaite_bd.pdf739.84 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.