Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107709
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Godeliauskas, Marius
Supervisor: Zaleckienė, Jurgita
Title: Mikrobiologinių produktų pardavimų skatinimas N įmonėje
Other Title: Sales promotion of microbiological products at company N
Extent: 31 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Mikrobiologiniai produktai;Microbiological products;Pardavimų skatinimas;Sales promotion;Pardavimų skatinimo sprendimai;Sales promotion solutions
Abstract: Tyrimo objektas – Pardavimų skatinimo priemonės. Darbo tikslas: Išanalizavus mikrobiologinių produktų pardavimų skatinimo priemones, pateikti rekomendacijas ir pasiūlymus įmonei N. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti pardavimo skatinimo priemones teoriniu aspektu. 2. Pateikti pardavimo skatinimo rekomendacijas mikrobiologiniais produktais prekiaujančiai įmonei N. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa. Tyrimo rezultatai: Pirmoje darbo dalyje išanalizuoti pardavimo skatinimo priemonių teoriniai aspektai. Įvairioje mokslinėje literatūroje teigiama, jog pardavimo skatinimo priemonės gali padidinti pirkėjų srautus ir jų nuperkamų produktų kiekį. Antroje darbo dalyje pateikiami gamintojų ir platintojų, bei ūkininkų anketinių apklausų rezultatai, kurių pagalba įmonei N buvo siūlomi pardavimų skatinimo sprendimai.
Object of research - Sales promotion measures. Aim of the work: After analyzing the sales promotion measures of microbiological products, to provide recommendations and suggestions to the company N. Tasks: 1. Analyze sales promotion measures from a theoretical point of view. 2. To provide sales promotion recommendations to the company selling microbiological products N. Research results: The first part of the work analyzes the theoretical aspects of sales promotion measures. Various scientific literature suggests that start-up incentives can increase customer flows and the number of products they purchase. The second part of the work presents the results of questionnaires of producers and distributors, as well as farmers, with the help of which the company was offered sales promotion solutions
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107709
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons