Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107690
Type of publication: Profesinių studijų baigiamasis darbas
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Babaliauskaitė-Peseckienė, Lina
Title: Savarankiško muzikavimo smuiku skatinimas pasitelkiant garso su vaizdu įrašus nuotoliniame ugdyme
Other Title: Motivation of independent violin practice in distant learning through audio and visual recordings
Extent: 21 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Smuikas;Violin;Įrašai;Recordings;Nuotolinis ugdymas;Distant learning
Abstract: Darbe analizuojamos mokinių, besimokančiųjų smuiko specialybę muzikos mokykloje nuotoliniu būdu, patirtys, dėmesį sutelkiant į savarankiško darbo namuose skatinimą pasitelkiant garso su vaizdu įrašų rengimą. Tyrimas atskleidė pirminę besimokančiųjų groti smuiku savarankiško darbo problematiką, naujų mokymo būdų paieškos (garso su vaizdu rengimas), mokytojo svarbą mokymo(si) procese, kas yra neabejotinai svarbu dėl mokinių savarankiško darbo namuose skatinimo bei mokinių ir mokytojų gebėjimą greitai prisitaikyti prie naujų sąlygų – ugdymo nuotoliniu būdu. Atlikus tyrimą akivaizdu, kad menka mokinių grojančių smuiku motyvacija dirbti namuose yra dėl nepakankamo vaikų įtraukimo įsivertinant pasiekimus, neatliepia jų individualių poreikių, kas užkerta kelią saviraiškai ir motyvacijos skatinimui. Esminiai žodžiai: mokinių, grojančių smuiku motyvacijos skatinimas, garso su vaizdu įrašų rengimas, muzikos mokykla.
The thesis dwells on the experience of students who study the violin at a music school by means of distant learning, focusing on their encouragement to practice the instrument at home using pre-prepared audio and video recordings. The research revealed initial issues related to the independent work when studying the violin, including development of new teaching methods (preparation of audio and video recordings), the role of the teacher in the teaching/learning process, which undoubtedly is important when motivating independent learners, as well as the possibility of teachers and students to quickly adapt to the changing environment, i.e. take up distance learning. The findings of the research suggest that the insufficient engagement of students into the process of self-assessment is accountable for the low motivation of violin students practicing at home as it fails to satisfy their individual needs thus preventing self-expression and motivation. Keywords: motivation of violin students, preparation of audio and video recordings, music school.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107690
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
lina_babaliauskaite-peseckiene_psbd.pdf262.8 kBAdobe PDF   Until 2025-06-23View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.