Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107686
Type of publication: Profesinių studijų baigiamasis darbas
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Levkovič, Evelina
Title: Mokinių paskatinimas atlikti namų darbus naudojant internetinį įrankį "Quizizz"
Other Title: Encouraging students to do their homework using „Quizizz“ online tool
Extent: 20 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Namų darbai;Homework;Internetinis įrankis "Quizizz";„Quizizz“ online tool
Abstract: Pastebime, kad mokiniai dažnai neatlieka namų darbų, kurie yra nuobodūs arba jų yra tiek, kad užtrunka per ilgai. Daugelis mokytojų susiduria su šia problema – kaip paskatinti mokinius atlikti namų darbus, kurie padeda įsisavinti naują pamokos temą, įtvirtinti žinias. Šio tyrimo tikslas – atskleisti internetinio įrankio „Quizizz“ panaudojimo galimybes skatinant 5 klasės mokinius atlikti matematikos namų darbus. Tyrimo metodai: literatūros analizė, pokalbiai su mokiniais, kokybinė gautų rezultatų analizė. Matematikos pamokose, atliekant namų darbus, 5 klasės mokiniams įtraukas internetinis įrankis „Quizizz“. Tyrimo rezultatai rodo, kad atliekant namų darbus virtualioje erdvėje, mokiniai labiau įsitraukia į mokymąsi.
We notice that pupils often do not do homework that is boring or there is so much homework that it takes too long to do. Many teachers face the problem of how to encourage pupils to do homework, which helps to master the new topic of the lesson and to consolidate knowledge. The aim of this research is to reveal the possibilities of using „Quizizz“ online tool in encouraging 5th grade pupils to do math homework. Research methods: literature analysis, conversations with pupils, qualitative analysis of the obtained results. In math lessons, „Quizizz“ online tool was included in doing homework for 5th grade pupils. The results of the research show that pupils become more involved in learning by doing homework in a virtual space.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107686
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons