Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107680
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Labakojytė, Miglė
Title: Aktyvumo ir dėmesingumo skatinimas naudojant aktyvių dainelių anglų kalba pertraukėles 4 pradinių klasių anglų kalbos pamokose
Other Title: The encouragement of ectivity and ettentiveness through english action song brain breaks in english lessons for 4th grade learners
Extent: 28 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Aktyvumas;Activity;Dėmesingumas;Attentiveness;Aktyvių dainelių pertraukėlės;Action song brain breaks
Abstract: Darbo tikslas – skatinti 4 pradinių klasių mokinių aktyvumą ir dėmesingumą anglų kalbos pamokose, naudojant aktyvių dainelių anglų kalba pertraukėles. Darbo problema – mokinių nesusikaupimas, aktyvumo ir dėmesingumo trūkumas pradinių klasių anglų kalbos pamokose. Darbo objektas – aktyvumo ir dėmesingumo skatinimas anglų kalbos pamokose. Šio darbo teorinėje dalyje pristatomi įvairūs mokymo(-si) metodai, skatinantys aktyvumą ir dėmesingumą pradiniame ugdyme. Atkreipiamas dėmesys į aktyvių pertraukėlių sąveiką su smegenų veikla ir dėmesingumu. Taip pat pateikiama aktyvių dainelių nauda ugdyme. Išanalizavus pasirinktą literatūrą apibendrinta, kad aktyvi, netradicinė veikla: žaidimai, grupinis darbas, kūrybiški projektai, aktyvios pertraukos – dažniausiai pradiniame ugdyme naudojami mokymo(-si) metodai, kurie skatina aktyvumą ir dėmesingumą, didina mokinių motyvaciją mokytis. Taip pat fizinis aktyvumas ir mankšta gali pagerinti smegenų veiklą, susijusią su tokiais kognityviniais gebėjimais, kaip dėmesingumas, geresnis naujos informacijos įsisavinimas. Tyrimo metu, pamokose taikant aktyvių dainelių anglų kalba pertraukėles, buvo stebimas mokinių aktyvumo ir dėmesingumo mokomajai medžiagai pokytis 4 pradinių klasių anglų kalbos pamokose. Tyrimo pabaigoje, norint gauti grįžtamąjį ryšį iš mokinių, tiriamieji mokiniai buvo apklausiami, apie taikytas aktyvių dainelių pertraukas, jų veiksmingumą, daromą poveikį jų aktyvumui ir dėmesingumui. Atlikus veiklos tyrimą paaiškėjo, kad aktyvių dainelių pertraukos buvo naudingos tyrimo dalyviams. Stebėtų pamokų metu, po aktyvių dainų pertraukėlių, mokinių aktyvumas ir dėmesingumas padidėjo, jie aktyviau atliko užduotis, įsitraukė į pamokų veiklas. Tačiau mergaitės buvo labiau susidomėję aktyviomis pertraukomis nei klasės berniukai. Išanalizavus anketos rezultatus, mokiniai didžiausią pokytį įvardijo padidėjusį aktyvumą. Taip pat aktyvios dainelės pagerino jų nuotaiką, klausymo įgūdžius, plėtė anglų kalbos žodyną. Raktiniai žodžiai: aktyvumas, dėmesingumas, aktyvių dainelių pertraukėlės.  
The aim of the work is to promote activity and attention of 4th grade learners in primary school English lessons by using English active song brain breaks. The problem of the work is the lack of concentration of learners, lack of activity and attention in primary school English lessons. The object of the work – the encouragement of activity and attentiveness in English lessons. The theoretical part of this work presents various teaching / learning methods that promote activity and attention in primary education. Attention is paid to the interaction of active breaks with brain activity and attention. The benefits of active songs in education are also presented. After analysing the selected literature, it was summarized that active, non-traditional activities, games, group work, creative projects, active brain breaks are the most commonly used teaching / learning methods in primary education which promote activity and attention, increase students' motivation to learn. Also, physical activity and exercise can improve brain activity related to cognitive abilities such attention, better absorption of new information. During the study, a change in students' activity and attention with the learning material was observed in 4th grade primary school English lessons by applying active song brain breaks. At the end of the study, participants were interviewed to obtain feedback from learners about the active song brain breaks usage, effectiveness, and the impact on learners’ activity and attention. It has been found that active song brain breaks were beneficial to the study participants. During the observed lessons, after active song breaks, the learners' activity and attention increased, they performed tasks more actively and became involved in lesson activities. However, the girls were more interested in active brain breaks than the boys in the class. After analysing the results of the questionnaire, the learners named increased activity as the biggest change. Also, active song brain breaks boosted their mood, listening skills, and expanded English vocabulary. Keywords: activity, attentiveness, action song brain breaks.  
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107680
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

59
checked on May 1, 2021

Download(s)

42
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.