Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107673
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Kukalytė, Gabrielė
Supervisor: Barkauskaitė, Giedrė
Title: Daugiakultūriškumas norvegų žiniasklaidos tekstuose
Other Title: Multiculturalism in Norwegian media texts
Extent: 95 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Daugiakultūriškumas;Multiculturalism;Imigracija;Norvegija;Immigration;Norway
Abstract: Straipsnių turinio analizė parodė, kad nepalankiausią daugiakultūriškumo įvaizdį Norvegijoje formuoja socialinės temos straipsniai. Mažiau nepalankų daugiakultūriškumo įvaizdį formuoja ekonominės temos straipsniai. Mažiausiai nepalankus daugiakultūriškumo įvaizdis atsiskleidė kultūrinės temos straipsniuose. Socialinis daugiakultūriškumo įvaizdis konstruojamas neigiamai, kadangi remiasi etninės priklausomybės, rasės, morfologinių ir fiziologinių asmenybės bruožų problemomis, nesėkminga socialine integracija, kuri dažnai dar lemia šeimų skyrybas. Ekonominėje temoje kuriamas taip pat neigiamas daugiakultūriškumo įvaizdis, kurį sąlygoja augantis nedarbingumas, mažėjančios pajamos iš naftos, augantis pajamų mobilumas, didėjanti konkurencija darbo rinkoje, didėjantis finansinės paramos gavėjų skaičius, stiprėjantis spaudimas valstybės finansuose. Kultūrinėje temoje kuriamas neigiamas daugiakultūriškumo įvaizdis, kuris remiasi norvegų nacionalinio valstybės charakterio svarbos sumažėjimu, norvegų nacionalinės kultūros virtimu į „daugumos kultūrą“, skirtingų religijų supriešinimu, sumažėjusia žodžio laisve.
An analysis of the content of the articles has shown that the most unfavorable image of multiculturalism in Norway is formed by articles on a social topic. The less unfavorable image of multiculturalism is formed by articles on economic topics. The least unfavorable image of multiculturalism was revealed in articles on cultural topics. The social image of multiculturalism is constructed negatively because it is based on problems of ethnicity, race, morphological and physiological personality traits, unsuccessful social integration, which often still leads to family divorce. The economic theme is also creating a negative image of multiculturalism due to rising incapacity for work, declining oil revenues, growing income mobility, increasing competition in the labor market, increasing the number of recipients of financial support, and increasing pressure on public finances. The cultural theme creates a negative image of multiculturalism, which is based on the declining importance of the Norwegian national character, the transformation of Norwegian national culture into a „majority culture“, the opposition of different religions, reduced freedom of speech.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107673
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Gabrielė_Kukalytė_bd.pdf2.36 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.