Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107668
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Bartašiūtė, Gabrielė
Supervisor: Barancovaitė - Skindaravičiūtė, Kristina
Title: Savižudybių vaizdavimas japoniškoje animėje: „Sayonara, Zetsubou-Sensei“ ir „Orange“ atvejai
Other Title: Representation of suicides in Japanese anime: the cases of Sayonara, Zetsubou-Sensei and Orange
Extent: 36 p.
Date: 17-Jan-2020
Keywords: Savižudybės;Suicide;Animė;Anime;Japonija;Japan
Abstract: Japonijos visuomenėje yra daug sudėtingų socialinių problemų. Dėl šios priežasties atsiranda daug asmenų linkusių į savižudybes. Šių asmenų skaičiaus didėjimas turi neigiamą įtaką visai Japonijos visuomenei. Žmonės kol kas šia tema kalba mažai , todėl vienas iš būdų atkreipti dėmesį į šią problem yra anime žanro filmai. Tyrimo objektas - Savižudybių reiškinio vaizdavimas animėje: „Sayonara, ZetsubouSensei“ ir „Orange“. Tyrimo tikslas - ištirti savižudybių vaizdavimą animėje: „Sayonara, ZetsubouSensei“ ir „Orange“ atvejai. Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 1. Aprašyti savižudybės problemą, įtakos turinčius veiksnius, prevencines priemones; 2. Išanalizuot į savižudybę linkusių personažų vaizdavimą animėje: „Sayonara, Zetsubou-Sensei“ ir „Orange“. 3. Palyginti į savižudybę linkusius personažus skirtingų žanrų animaciniuose filmuose. 4. Surasti ir apibūdinti savižudybių prevencijos būdus, atskleidžiamus animėje: „Sayonara, Zetsubou-Sensei“ ir „Orange“. Buvo pasirinkti dviejų skirtingų animė žanrų tipai: juodojo humoro komedija ir romantinė drama. Svarbiausios tyrimos išvados : 1. Nustatyta, kad yra daug pasikartojančios literatūros, bet populiariojoje kultūroje padaugėjo į savižudybę linkusių žmonių vaizdavimas, kuris prieinamasplačiajai publikai. Dažniasiai per japoniškąją animaciją – anime. 2. Anime pateikiamas į savižudybę linkusio asmens gyvenimas, pateikiami sprendimo būdai, kaip su tuo kovoti. 3. Animaciniuose filmuose „Sayonara, Zetsubou-Sensei“ ir „Orange“ atsikleidžia Japonijos socialinis gyvenimas. Atskleidžiant socialinį gyvenimą skatinama veikti ir kovoti, kad panašaus tipo problemų būtų kuo mažiau.
There are many complex social issue in Japanese society. As a result, many individuals want to commit a suicide. The increasing number of these individuals is having a negative impact on Japanese society as a whole. People talk little about this topic so far, so anime is one of the ways to make this issue more public and open. The purpose of this research is to investigate the depiction of suicides in anime: "Sayonara, Zetsubou-Sensei" and "Orange". To achieve this first of all, was analyzed the problem of suicide, factors influencing it, prevention measures. Secondly, was analyzed suicidal person depiction in Japanese anime: “Sayonara, Zetsubou-Sensei“ and ”Orange“. Thirdly, suicidal persons were compared in Japanese anime movies. Fourth, to find and describe suicide prevention methods in ”Sayonara, Zetsubou-Sensei“ and ”Orange“ anime. To analyze suicide phenomen was chosen two different types of anime genre: dark comedy and romantic drama. The most important analysis conclusions: 1) It has been found that there is a lot of repetitive literature, but the portrayal of suicidal people has increased, which is available to the general public. Mostly through Japanese animation - anime. 2. The anime presents the life of a suicidal person and provides solutions to to avoid it. 3. The animated films ”Sayonara, ZetsubouSensei“ and ”Orange clearly show Japanese social life. It encourages people to think about the problem and do everything to avoid it.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107668
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Gabrielė Bartašiūtė_bd.pdf844.29 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.