Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107662
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVlasova, Svetlana-
dc.contributor.authorKarpyuk, Viktor-
dc.date.accessioned2020-06-09T09:44:50Z-
dc.date.available2020-06-09T09:44:50Z-
dc.date.issued2020-06-19-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107662-
dc.description.abstractDarbo uždaviniai: 1. Apibūdinti įterpinių sąvoką, jų struktūrą ir jų raiškos kalbines priemones; 2. Remiantis mokomąja ir moksline literatūra, apibūdinti įterpinių semantinius ypatumus; 3. Surinkti iš N.V. Gogolio apsakymų įterpinių pavyzdžius ir klasifikuoti juos struktūros ir semantikos atžvilgiu; 4. Nustatyti įterpinių vartosenos specifiką N.V. Gogolio apsakymuose. Praktinė darbo reikšmė slypi galimybėje jos medžiagą ir išvadas panaudoti studijuojant N. V. Gogolio kūrybą, rašytojo kalbą ir stilių, kaip aukštojoje mokykloje, taip ir rusų mokykloje per literatūros pamokas. Pagrindinės darbo išvados: analizuojamuose apsakymuose yra daugybė veiksmažodinių ir prieveiksmių tipo įterpinių. Dažnai įterpiniai prijungiami naudojant jungtuką как. Surinkti pavyzdžiai rodo, kad visose apsakymuose vyrauja įterpinių grupė su semantika „Pranešimo patikimumo laipsnio vertinimas“. Daugelis įterpinių turi semantiką „netikrumas, prielaida, neapibrėžtumas, spėjimas“, o labai nedaug yra įterpinių, reiškiančių „patikimumas, tikrumas“. Taip yra dėl mistinio ir fantastinio Gogolio ankstyvųjų apsakymų pobūdžio. Tiek herojai, tiek autorius dažnai kažkuo nėra tikri, abejoja, jiems „atrodo“. Pasakojimuose naudojama daug neutralių arba šnekamosios kalbos, prastakalbės įterpinių variantų. Taip yra dėl herojų kazokų „paprastosios“ kilmės ir kalbos. Taip pat naudojami knyginių įterpinių variantai, tačiau dažniau kaip priemonė humorui sukūrti.lt
dc.description.abstractThe task of the work: 1. To define the notion “introductory constructions”, describe their structure and identify the language means of their expression; 2. To describe semantic peculiarities of introductory constructions based on educational and scientific literature; 3. To collect and classify examples of introductory constructions from N.V. Gogol`s stories according to structural and semantic features; 4. To define specific character of use of introductory components in N.V. Gogol`s stories. The practical importance of the work lies in the possibility of using its contents and conclusions while studying N.V. Gogol`s work, language and manner of the writer by the philologist students, as well as at lessons of literature in the Russian senior school. The main conclusion of the work: abundance of introductory constructions of the verbal and adverbal type can be found in the stories under analysis. Frequently introductory constructions are attached by means of the conjunction as. The collected examples revealed the dominancy of the group of introductory constructions with semantics “Speaker`s evaluation of the degree of confidence of what is being informed” in all stories. The majority of parenthetic words have the meaning “Uncertainty, supposition, vagueness, assumption”, and less expressing “Certainty, credibility”. It is concerned with the mystic and fantastic character of Gogol`s early stories. Both the characters and the author often “imagine” something, they “suppose”, have no confidence, doubt. A lot of neutral or conversational, common variants of parenthetic words are used in the stories. It is concerned with the folk language of characters. Literary introductory constructions are used as well but mostly as a means of creation of humour.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.format.extent57 p.-
dc.language.isoruru
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectĮterpiniailt
dc.subjectIntroductory constructionsen
dc.subjectModalumaslt
dc.subjectModalityen
dc.subjectStruktūralt
dc.subjectStructureen
dc.subjectSemantikalt
dc.subjectSemanticsen
dc.subjectN. Gogolislt
dc.subjectN.V. Gogolen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleСтруктурно-семантические особенности вкладышей (по рассказам Н.В. Гоголя "Вечера на хутаре у Диканьки")ru
dc.title.alternativeStructural and semantic peculiarities of introductory constructions (based on the N.V. Gogol's "Evenings on a farm near Dikanka")lt
dc.title.alternativeStruktūriniai ir semantiniai įterpinių ypatumai (remiantis N.V. Gogolio apsakymais „Vakarai viensėdyje prie Dikankos“)lt
dc.typebachelor thesis-
item.grantfulltextrestricted-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptMokytojų rengimo institutas-
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)
Files in This Item:
viktor_karpyuk_bd.pdf1.26 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.