Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107630
Type of publication: Profesinių studijų baigiamasis darbas
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Čekavičius, Mindaugas
Title: Nuotolinio mokymosi palankios aplinkos kūrimas informacinių technologijų pamokose
Other Title: Creating a favorable distance learning environment in information technology lessons
Extent: 21 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Nuotolinis mokymas;Distance learning;Šiuolaikiniai mokymo metodai;Modern aspects of distance learning;Informacinės technologijos;information technology
Abstract: Pateikiamas tyrimas, kurio metu buvo analizuojama nuotolinio mokymo aplinka ir bandyta įgyvendinti tinkamiausią praktiką, kaip vykdyti nuotolinį mokymą penktų, šeštų klasių mokiniams. Darbe gvildenamos iškilusios problemos ir pateikiami sprendimai, kaip geriausiai sukurti nuotolinio mokymo klasės taisykles ir dirbti nuotolinio mokymo būdu. Vykdant tyrimą buvo sumodeliuotas ir įgyvendintas nuotolinio mokymo procesas. Įgyvendinimo metu buvo vykdomas stebėjimas ir horizontaliai tobulinama sistema. Galiausiai buvo nustatyta geriausia klasės mokymo praktika, leidžianti vykdyti nuotolinį mokymą. Tiriamojo darbo tikslas – išanalizuoti šiuolaikinius nuotolinio mokymo aspektus, taikomus informacinių technologijų srityje, ir pritaikyti juos dirbant su 5-6 klasių mokiniais VGTU licėjuje. Darbo tikslui pasiekti vykdytas stebėjimas, mokinių darbų analizė ir trumpa mokinių apklausa. Atliekant tyrimą buvo stebimi, renkami ir analizuojami duomenys apie nuotolinio mokymo pamokas, vestas minėtoje mokykloje. Tyrimo objektas – palanki nuotolinio mokymo aplinka. Veiklos tyrimo metu buvo atrasta geriausia praktika, kaip vesti sinchronines ir asinchronines nuotolinio mokymo pamokas.
This paper explores the distance learning environment and attempts to implement best practices in conducting distance learning for 5-6 classrooms. It also explores emerging issues and provides solutions on how to create the best distance learning classroom rules and conduct distance learning. The distance learning process was modeled and implemented during the distance teaching. During the teaching, monitoring was carried out and the system was horizontally improved. Finally, best distance learning practices were obtained. The aim of the research - to analyze the modern aspects of distance learning applied in the field of information technologies and to apply them to 5-6 classrooms in VGTU lyceum. To achieve the goal of the research, observation, analysis of classes work and a short survey of students were carried out. The study monitored, collected, and analyzed data from distance learning lessons. The object of the research is a favorable distance solvency environment. During the activity research the best practices were researched and conducted to synchronous and asynchronous distance learning lessons.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107630
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons