Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107611
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Kaminskaitė, Lina
Supervisor: Butkevičienė, Jolita
Title: XX a. architektūros pritaikymo naujoms reikmėms Lietuvoje analizė: „G46“ atvejis
Other Title: The analysis of the adaptation of 20th century buildings for new needs: the case of "G46"
Extent: 42 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Architektūra;Architecture;Tarpukaris;Interwar;Pritaikymas;Adaptation
Abstract: „G46“ – tai naujai iškilęs prabangių apartamentų ir komercinės paskirties patalpų kompleksas pačiame Kauno miesto centre. Pastatą išskirtiniu daro tai, jog jis buvo rekonstruotas ir pritaikytas naujai paskirčiai. Tarpukariu, jo vietoje, stovėjo „Varpo“ spaustuvė. Pastatas, su įspūdingu modernizmo architektūros fasadu, buvo gamybinės paskirties. Tačiau ilgainiui, jis buvo apleistas ir jo pirminė paskirtis ir funkcija pamiršta. Per eilę metų, pastatą paveikė įvairūs laiko ir stichijų veiksniai, taip pakenkdami pastato dalims, bet ir svarbiausiam – pagrindiniam pastato fasadui. Šiame darbe svarbu buvo aptarti ir suprasti tuometinį, tarpukario, architektūros kontekstą, tam jog įvertinti pastato architektūrinę ir istorinę vertę. Tik išsiaiškinus ją, buvo galima kalbėti apie pastato raidą ir prieš projekto įgyvendinimą buvusią būklę. Aptarus visą istorinį ir architektūrinį kontekstą, pristatytas „G46“ projektas, jo reikšmė ir aktualumas šių dienų kontekste. Aptartas jo įgyvendinimas. Turint omenyje, jog pastatas stovi istorinėje, kultūros paveldui priskiriamoje vietoje, buvo svarbu aptarti ir aplinkosauginį bei aplinkotvarkinį kontekstus. Detaliai aptartas ir išanalizuotas pagrindinis pastato fasadas, atskleidžia jo unikalumą ir išskirtinumą ne tik Kauno ir Lietuvos architektūriniame kontekste, bet ir pačio pagrindinio fasado architekto E. A. Fryko kūrybiniame kontekste. Atlikus visus žingsnius buvo prieita išvados, jog naujasis „G46“ projektas yra sėkmingas ir aktualus šių dienų rinkoje ir kontekste. Panašiems projektas paklausa yra. Naujosios pastato dalies architektūra įvertinta kaip teisingos architektūros pavyzdys. Svarbiausias viso projekto objektas, pagrindinis 1938 metų fasadas išsaugotas. Kultūros paveldo saugomas objektas – Naujamiestis, liko nepakitęs.
“G46” is a newly established luxury apartment and commercial complex in the very centre of Kaunas. What makes the building distinguishable is the fact, that it was reconstructed and applied to a wholly new function. During the inter-war era, it housed the “Varpas” printing house. The building, which has an impressive modernist architecture façade was of an industrial production purpose. However, in time it became abandoned and its primary purpose and function forgotten. During the years, the building was affected by various time and natural elements, thus damaging parts of the building, most importantly – the main façade. In this written work it was important to discuss and understand the inter-war period architectural context, to be able to evaluate its architectural and historical value. Only upon clarifying it, did it become possible to discuss the building’s development and its condition before carrying out the project. Once the entire historical context is discussed, the “G46” project, its significance and relevance today is presented. Its realization is discussed. Keeping in mind, that the building stands on a historical, heritage considered territory, it was important to discuss the environmental protection and management contexts. The thorough analysis and discussion of the main building façade uncovers its uniqueness not just in the Kaunas and Lithuanian architectural contexts, but as well in the creative context of the Architect E. A. Frykas - author the main façade itself. Upon completing all the steps, there came a conclusion, that the new “G46” project is a successful and relevance in the market and context of today. There is a demand for projects such as this. The architecture of the new part of the building is evaluated as an example of proper architecture. The main target of the project, the main façade built in 1938, is preserved. The New Town, an object protected by the Culture’s Heritage – remains unchanged.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107611
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
lina_kaminskaite_bd.pdf1.13 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.