Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107606
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Ramanauskas, Saulius
Supervisor: Kaškonienė, Vilma
Title: Antioksidacinio aktyvumo įvertinimas augaliniuose produktuose
Other Title: Antioxidant Activity in Plant Products
Extent: 53 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Fenoliai;Phenols;Flavonoidai;Flavonoids;Reaktyviosios deguonies rūšys;Reactive oxygen species;Fermentai;Enzymes
Abstract: Šio darbo tikslas – įvertinti saldžiųjų geltonųjų ir raudonųjų paprikų vaisių, poro lapų ir saliero stiebų antioksidacinį aktyvumą. Šiame darbe aptariamos ir analizuojamos augalinės kilmės fermentinės ir nefermentinės antioksidacinės ir kitos gynybinės sistemos, jos sudedamosios dalys ir jų nauda augalui bei žmogui. Pasirinktų augalinių produktų antioksidacinio aktyvumo tyrimai svarbūs tuo, jog į mūsų maisto racioną įeinantys šie augaliniai produktai gali pagerinti žmogaus antioksidacinę gynybinę sistemą, nuo kurios priklauso organizmo atsakas į išorės ir vidaus sukeliamus stresus, bendra savijauta ir sveikata, o iki šiol tokių tyrimų atlikta palyginti nedaug. Nefermentinis antioksidacinis aktyvumas augaliniuose produktuose nustatytas spektrofotometriškai įvertinant bendrą fenolinių ir flavonoidų junginių kiekį bei radikalų surišimo aktyvumą išreikštą rutino ekvivalentais (RE), o fermentinis – įvertinant fermentų katalazės, superoksido dismutazės ir peroksidazės aktyvumą, išreikštą aktyvumo vienetais (U). Didžiausias bendras fenolinių junginių kiekis rastas raudonosios paprikos vaisiuose (0,46±0,01 RE mg/g) ir poro lapuose (0,42±0,01 RE mg/g), o mažiausias bendras fenolinių junginių kiekis aptiktas saliero stiebuose (0,14±0,01 RE mg/g). Didžiausias bendras flavonoidų junginių kiekis rastas poro lapuose (0,32±0,01 RE mg/g), toks pats bendras flavonoidų junginių kiekis rastas saliero stiebuose ir geltonosios paprikos vaisiuose (0,09±0,004 RE mg/g), o mažiausias bendras flavonoidų junginių kiekis rastas raudonosios paprikos vaisiuose (0,05±0,002 RE mg/g). Didžiausią antiradikalinį aktyvumą parodė geltonosios paprikos vaisiai (52,64±1,86 %), beveik toks pat inaktyvuoto radikalo kiekis procentais rastas ir raudonosios paprikos vaisiuose (48,25±0,57 %). Mažiausias antiradikalinis aktyvumas aptiktas saliero stiebuose (29,11±1,09 %). Dauguma augalinių produktų pasižymi fermentiniu antioksidaciniu aktyvumu. Fermentinis augalų aktyvumas priklauso nuo tyrimams naudojamos augalo dalies, jeigu naudojamas augalo vaisius, tai nuo vaisiaus subrendimo lygio, augalo augimo sąlygų, pH ir temperatūros. Fermentiniam aktyvumui įtakos taip pat turi ir žaliavos paruošimas ir aktyvumo įvertinimo metodika.
The aim of this study was to evaluate the antioxidant activity of sweet yellow and red pepper fruits, leek leaves and celery stems. In this work, enzymatic and non-enzymatic antioxidant and other defense systems of plant origin, its components and their benefits for plants and humans are discussed and analyzed. Studies of the antioxidant activity of selected plant products are important in that these plant products in our diet can improve the human antioxidant defense system, which determines the body's response to external and internal stress, overall well-being and health, and relatively few such studies have been performed to date. Non-enzymatic antioxidant activity in plant products was determined by spectrophotometric evaluation of total phenolic and flavonoid compounds and radical scavenging activity expressed in rutin equivalents (RE), and enzymatic – by catalase, superoxide dismutase and peroxidase enzymes activity expressed in activity units (U). The highest total content of phenolic compounds was found in red pepper fruit (0.46 ± 0.01 RE mg/g) and leek leaves (0.42±0.01 RE mg/g), and the lowest total content of phenolic compounds was found in celery stalks (0.14 ± 0.01 RE mg/g). The highest total amount of flavonoid compounds was found in leek leaves (0.32±0.01 RE mg/g), the same total amount of flavonoid compounds was found in celery stalks and yellow pepper fruit (0.09±0.004 RE mg/g), and the lowest total amount of flavonoid compounds was found in celery stems. found in red pepper fruit (0.05±0.002 RE mg/g). The highest antiradical activity was shown in yellow pepper fruit (52.64±1.86%), almost the same percentage of inactivated radical was found in red pepper fruit (48.25±0.57%). The lowest antiradical activity was detected in celery stems (29.11±1.09%). Most plant products have enzymatic antioxidant activity. Enzymatic activity of plants depends on the part of the plant used in the research, if the fruit of the plant is used, then on the level of maturity of the fruit, plant growth conditions, pH and temperature. Enzymatic activity is also affected by raw material preparation and activity evaluation methodology.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107606
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
saulius_ramanauskas_ bd.pdf949.12 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

57
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.