Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107591
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gutautas, Modestas
Supervisor: Balevičius, Giedrius
Title: Melioracijos griovio rekonstrukcijos padėties nustatymo geodeziniais metodais ir jų atitikimo projektiniams sprendiniams tyrimas
Other Title: Investigation of drainage ditch reconstruction position determination by geodetic methods and their compliance with the project
Extent: 42 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Niveliacija;Leveling;Altitudė;Altitude;Griovys;Ditch
Abstract: Geodeziniai matavimai yra taikomi įvairiose srityse. Jie naudojami sudarant žemėlapius, atliekant kadastrinius matavimus, pastatų statyboje, kelių tiesinime, navigacijoje ir daugelį kitų sričių. Geodeziniai matavimai yra svarbūs ir vertinant melioracijos griovių bei jų statinių remonto ir rekonstrukcijos darbų kokybę. Melioracijos grioviai yra vieni svarbiausių sausinimo (drenavimo) sistemų inžineriniai statiniai, kurių remonto darbų kokybės patikrai yra taikomi tokie pat reikalavimai, kaip ir bet kuriam kitam statiniui. Taigi, užbaigus melioracijos griovio remonto ar rekonstrukcijos darbus, yra būtini geodeziniai matavimai. Norint kokybiškai ir efektyviai atlikti šiuos darbus, labai svarbu įvertinti šiems darbams naudojamų geodezinių metodų bei naudojamų prietaisų privalumus ir trūkumus. Pagrindinis šio darbo tikslas – ištirti melioracijos griovio remonto darbų atitikimą techniniam projektui. Darbo objektas – suremontuotas melioracijos griovys, esantis Šačių km., Skuodo raj. Darbo metodo pasirinkimas. Darbo geodeziniams matavimams atlikti pasirinkti du aukščių nustatymo metodai: geometrinis niveliavimas ir GPNS.
Geodetic measurements are applied in various fields. Geodetic measurements are used and applied in such areas as mapping, cadastral measurements performance, constructions building, roads construction, navigation and in many other fields. Moreover, geodetic measurements are important in the assessment of quality of drainage channels and their construction repair and reconstruction work. Drainage channels are one of the most important civil engineering buildings regarding draining (drainage) systems, for which quality check of repair work are applied the same requirements as for any other building. Therefore, after the completion of the repair and reconstruction works of drainage channels are necessary geodetic measurements. In order to qualitatively and effective performe these works it is important to evaluate advantages and disadvantages of the used geodetic methods and devices for these works. The main goal of this work – to investigate the compliance of the works of the drainage channel repair to technical project. Object of work – repaired drainage channel located in the village of Šatės, Skuodas District. The choice of work method. In order to perform geodetic measurements has been chosen two methods for determining altitudes: geometric leveling and GPS.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107591
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons