Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107590
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Adewale, Oriyomi Mudasir
Supervisor: Atkočiūnienė, Vilma
Title: Integrated development strategy of Epe region
Other Title: Epe regiono integruota plėtros strategija
Extent: 51 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Sustainable development;Integracija;Regional development;Darnus vystymasis;Integrated development strategy;Regionai
Abstract: The research object: the resources of region. The research aim: to prepare an integrated development strategy of Epe region in context of sustainability. The research objectives are as follows: 1. To describe the fundamentals of rural area integrated development strategy in the context of sustainability. 2. To investigate factors militating against an integrated development strategy in Epe. 3. To analyse practicable goals of integrated development strategy in Epe. 4. To provide suggestion for establishing a successful development strategy in Epe.
Tyrimo objektas: regiono ištekliai. Tyrimo tikslas: parengti integruotą Epe regiono plėtros strategiją darnumo kontekste. Tyrimo tikslai yra: 1. Apibūdinti kaimo vietovių integruotos plėtros strategijos pagrindus tvarumo kontekste. 2. Ištirti veiksnius, lemiančius ES integruotos plėtros strategijos vystymąsi. 3. Išanalizuoti praktinius integruotos plėtros strategijos tikslus Epe srityje. 4. Pateikti pasiūlymą sukurti sėkmingą Epe plėtros strategiją. Tyrimo metodai: pirminių ir antrinių duomenų analizė ir sintezė, SSGG analizė, AKIS sistema, grafinio vaizdavimo metodai ir problemų bei tikslų medis. Raktiniai žodžiai: integracija, darnus vystymasis, regionai. Vienintelė išsilaikymo kryptis reiškia, kad darnaus vystymosi principai grindžiami bendru pasaulio žmonių ketinimu, įskaitant taiką, laisvę, išteklius, vystymąsi ir tvarumą. Pirmasis skyrius Vietinių išteklių integracija padės sumažinti vietos gyventojų skurdą, o to būtų galima pasiekti suderintomis gyventojų pastangomis, ypač skatinant produktyvų vietinių išteklių naudojimą ir steigiant išteklių grupes. Antras skyrius Bendros atsakomybės už tvarų vystymąsi, transformaciją ir tvarumą pranašumai ir interesai nepriklauso nuo techninių procesų. Trečias skyrius Daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama regioninių ūkininkavimo iniciatyvų ir subsidijų, kooperatyvų, kultūros iniciatyvų ir gyvybingų vietinių rinkų kaimo vietovėse sukūrimui. Išvada Integruotas ir pastovus vystymasis turėtų būti pagrindinis tvaraus Epe regiono vystymosi tikslas. Norint pagerinti Epe regiono gyventojų gyvenimo lygį, turėtų būti įgyvendinta perspektyvi ir patikima ekonomikos ir plėtros politika. Į regioninės plėtros strategiją būtų įtraukta vizija/ misija, “tikslų medis” ir AKIS sistema. 
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107590
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
oriyomi_mudasir_adewale_bd.pdf1.72 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on May 1, 2021

Download(s)

14
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons