Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107587
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Valuckaitė, Miglė
Supervisor: Ramaškevičienė, Asta
Title: Skirtingų biologinių preparatų įtaka vynuogių kokybei
Other Title: The influence of different biological preparations on grape quality
Extent: 36 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Vynuogės;Grapes;Biologiniai preparatai;Biological preparations;Kokybiniai rodikliai;Qualitative indicators
Abstract: Tyrimo tikslas ir uždaviniai: Nustatyti biologinių preparatų įtaką vynuogių kokybei. Nustatyti, kuriose biologiniais preparatais purkštose vynuogėse fenolinių junginių bus daugiau. Nustatyti, kuris iš naudotų biologinių preparatų turės įtakos vynuogių minkštėjimo parametrams. Tyrimo metodai: tirpių sausų medžiagų kiekio vynuogių sultyse nustatymas. Tyrimai atlikti refraktometriniu metodu – pagrįstu šviesos lūžio rodiklio matavimu. Taip pat nustatytas aktyvusis rūgštingumas (pH). Fenolinių junginių kiekis trintose vynuogių uogose. Kiekiui nustatyti naudotas spektrofotometrinis metodas naudojant Folin–Ciocalteu reagentą. Dar atlikras organinių rūgščių kiekio nustatymas. Bei šviežių vynuogių uogų tekstūros analizė. Uogų kietumo, odelės tvirtumo ir elastingumo matavimas atliktas su tekstūros analizatoriumi TA-XT2. Taip pat atliktas ir sulčių spalvos matavimas naudojant spektrofotometrą ColorFlex.
Aim and objectives of the research: To determine the influence of biological preparations on the quality of grapes. To determine which biologically sprayed grapes will contain more phenolic compounds. Also, determine which of the biological preparations used will affect the softening parameters of the grapes. Methods of analysis: determination of the soluble dry matter content of grape juice. The tests were performed by the refractometric method - based on the measurement of the refractive index. Active acidity (pH) was also determined. Content of phenolic compounds in ground grapes. Quantitative spectrophotometric method using Folin-Ciocalteu reagent was used. The determination of organic acid content. And texture analysis of fresh grape berries. Measurement of berry hardness, skin firmness, and elasticity was performed with a texture analyzer TA-XT2. Juice color was also measured using a ColorFlex spectrophotometer.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107587
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
migle.valuckaite_bd.pdf1.78 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

12
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons