Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107582
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Švedaitė, Gabrielė
Supervisor: Karkockienė, Daiva
Title: Paauglių patiriamo nerimo ir savivertės sąsajos
Other Title: Relationship between anxiety and self-esteem among adolescents
Extent: 36 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Paauglystė;Adolescence;Nerimas;Anxiety;Savivertė;Self-esteem;Paauglių nerimas;Adolescents‘s anxiety;Paauglių savivertė;Adolescents‘s self-esteem
Abstract: Tyrimo tikslas – ištirti paauglių patiriamo nerimo ir savivertės sąsajas. Šiame darbe yra siekiama išsiaiškinti, kaip paauglių patiriamas nerimas yra susijęs su jų saviverte. Paauglystėje pastebima įvairių nusiskundimų: didelis baimės jausmas dėl tam tikrų įvykių, prasta miego kokybė, silpnumo jausmas, negebėjimas atsipalaiduoti, bloga nuotaika, o visi šie nusiskundimai yra nerimo požymiai. Šie požymiai yra siejami su paauglių patiriamu nerimu, kuris turi įtakos jų savivertei. Tyrimas atliktas 2019 m., gegužės mėnesį, dvejose Alytaus miesto gimnazijose. Tiriamieji buvo atrinkti remiantis patogiosios imties sudarymo metodu. Tyrime dalyvavo 106 tiriamieji (46 vaikinai, 60 merginų, amžiaus vidurkis 15,47). Tiriamųjų patiriamas nerimas buvo tiriamas naudojant Spence vaikų nerimo skalę (Spence Children‘s Anxiety Scale – SCAS, Spence & Rapee, 1999), o savivertė – M. Rosenbergo savigarbos skalę (Rosenberg Self-Esteem Scale – RSE, M. Rosenberg, 1960). Gauti rezultatai parodė, kad paauglės merginos pasižymi aukštesniu patiriamu nerimu nei paaugliai vaikinai. Taip pat buvo nustatyta, kad paaugliai vaikinai pasižymi aukštesne saviverte nei paauglės merginos, tačiau gauta, kad tai nėra statistiškai reikšmingas skirtumas. Tarp paauglių patiriamo nerimo ir savivertės buvo nustatyta neigiama koreliacija, tačiau statistiškai reikšmingas ryšys gautas tarp bendro nerimo ir savivertės įverčių, tarp išsiskyrimo nerimo ir savivertės įverčių, tarp obsesinio kompulsinio sindromo ir savivertės įverčių, tarp panikos ir savivertės įverčių bei tarp generalizuoto nerimo ir savivertės įverčių. Raktiniai žodžiai: paauglystė, nerimas, savivertė, paauglių nerimas, paauglių savivertė.
Aim of the study: evaluate the relationship between anxiety and self-esteem among adolescents. The aim of this study was to investigate how adolescents‘s experienced anxiety is related to their self-esteem. Some symptoms are noticed in adolescents: high fear of certain events, poor quality of sleep, feeling of weakness, inability to relax, bad mood, and all of these symptoms are the symptoms of anxiety. These symptoms are associated with adolescents‘s anxiety which affects their self-esteem. The survey was conducted in May 2019. The participants were selected on the basis of a convenient sampling method. The study included 106 adolescents (46 boys, 60 girls, average age 15,47 years). Anxiety was determined using Spence Children‘s Anxiety Scale (SCAS, Spence & Rapee, 1999). Self-esteem was determined using Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE, M. Rosenberg, 1960). The results showed that adolescents girls have a higher level of anxiety than adolescents boys and this difference is statistically significant. Self-esteem is higher among adolescents boys than among adolescents girls, but it is not statistically significant difference. There were negative statistically significant relationships between general anxiety and self-esteem, separation anxiety and self-esteem, social phobia and self-esteem, obsessive compulsive syndrome and self-esteem, panic and self-esteem and generalized anxiety and self-esteem. Key words: adolescence, anxiety, self-esteem, adolescents‘s anxiety, adolescents‘s self-esteem.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107582
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
gabriele_svedaite_bd.pdf977.66 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

153
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

125
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.