Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107578
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Pilvelytė, Laura
Supervisor: Balevičius, Giedrius
Title: Atstumo poveikio nuo referencinės stoties GPNS matavimų tikslumų tyrimai
Other Title: Investigations of the effect of distance from the reference station on GPNS measurements
Extent: 54 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: RTK;RTK;GPNS;GPNS;Litpos;Litpos;Referencinė stotis;Reference station;Virtuali referencinė stotis;Virtual reference station
Abstract: Tyrimo objektas: Šešios matavimų vietovės 20, 30, 50, 70, 100, 120 kilometrų nuotoliais nuo „Geonovus“ referencinės stoties, esančios S. Žukausko gatvėje, Vilniuje. Tyrimo tikslas – nustatyti atstumo poveikį nuo referencinės stoties GPNS matavimų tyrimams. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti GPNS RTK metodo taikymo ypatybes. 2. Nustatyti ir palyginti GPNS matavimų tikslumo kitimą nuo atstumo iki įmonės „Geonovus“ referencinės stoties taikant skirtingus matavimo metodus. 3. Įvertinti įmonės „Geonovus“ referencinės stoties panaudojimo galimybes. Tyrimo metodai: matematinis – statistinis duomenų analizavimas. Tyrimo rezultatai: Pirmoje dalyje išanalizuotas globalinės padėties nustatymo sistemų veikimas, RTK metodo taikymo galimybės, kitų autorių atliki tyrimai bei aptarti matavimų tikslumui įtaką darantys veiksniai. Antroje darbo dalyje aprašyti matavimuose panaudoti metodai, įranga ir jų specifikacijos. Trečioje dalyje įvertintas matavimų tikslumas, gauti rezultatai pateikti grafiškai. Teorinė ir praktinė reikšmė: Atlikus tyrimą, siekiama patvirtinti arba paneigti atstumo poveikį GPNS RTK matavimų tikslumui nuo pasirinktos referencinės stoties.
Research object: Six measuring areas 20, 30, 50, 70, 100, 120 kilometers from „Geonovus“ reference station located at S. Žukausko street, Vilnius. Research aim: To identify the effect of distance from the reference station on GPNS measurements Objectives: 1. To analyze the application features of GPNS RTK method. 2. To determine and compare the variation in the accuracy of GPNS measurements from the distance to „Geonovus“ reference station using different measurement methods. 3. To evaluate the possibilities of using the „Geonovus“ reference station. Research methods: mathematical - statistical data analysis Research results: The first part analyzes the operation of the global positioning system, the possibilities of applying the RTK method, research conducted by other authors and discusses the factors influencing the accuracy of measurements. The second part of the work describes the methods, instruments and their specifications used in the measurements. In the third part the accuracy of the measurements is evaluated, the obtained results are presented graphically. Conclusions and practical application of the project: The aim of the study is to confirm or negate the effect of distance on the accuracy of GPNS RTK measurements from the selected reference station.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107578
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons