Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107573
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Petraitytė, Erika
Supervisor: Kliučius, Almantas
Title: Šilutės rajono miškų miško medžių gamtos paminklų dendrometriniai tyrimai
Other Title: Drendrometric reaserch of forest tree natural monuments in Šilutė district.
Extent: 30 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Gamtos paminklas;Natural monument;Medis;Tree;Biologinė įvairovė;Biodiversity;Saugoma;Protected
Abstract: Atrinkti esami arba galimaipretenduotibūti medžiaigamtospaminklai, nufotografuoti atrinkti medžiai, pamatuotimedžio dendrometriniai,įvertinti kokybiniai parametrai, aprašyti rastų medžiųgamtos paminklų dendrometriniai matavimai,įvertinti medžiai gamtos paminklai.Daugiausia Šilutės rajonomedžių gamtos paminklų –paprastastieji ąžuolai, kitos rūšys retai pasitaikantys, ne mūsų miškų, svetimšalės rūšys. Geriausios sąlygos augti medžiams, tai pavieniui galintys augti medžiai –parkai, mažiausiai medžių paminklų buvo rasta miestuose, tačiau, tai priklauso nuomiesto ir jo prižiūrėjimo būklės, sunkiausia rasti gamtos paminklų –miškuose. Medžiai su amžiumi linkę džiūti, pūti, tačiau iš atrinktų medžių beveik pusė yra sveiki, dėl retų rūšių, prisitaikymo prie augimo sąlygų Lietuvoje rūšims pavyko užaugti, mūsų klimatu, pakankamai didelėmis. Dažniausiaipasitaiko vienkamieniai, tačiau rasta net 40%iš ištirtų medžiųturinčių 2 ir daugiau kamienus, dėlto, juos padaro dar vertingesnius.
Selected existing or potencialy pretending to be naturals monuments, taking photos of selected trees, measuring tree dendrometric, best parametrs, describing dendrometric measurements of found tree natural monuments, evaluating tree as a natural monuments.Most of naturals monuments of trees in Šilutė disctrict are simpe oak, other types is rare, not our forests, foreign species. Best condition for growing materials is possible grow tree alone –parks,the least medical monumentswere found in cities, but if state its care and maintenance, hide the highest information about natural monumentals –forest.Trees with age tend to dry out, rot, but almost halfof the selected trees are healthy, due to the fact that they are adaptable and adaptable to increased conditions in Lithuania, such as coding, our climate, good.The best of the occurus in solidc, almost no buiding 40%the trunks of the studied tree tournaments 2 and more, then makes then even more valuable.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107573
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA MEF bak.)

Files in This Item:
erika_petraityte_bd.pdf5.16 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.