Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107570
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Tamošiūnas, Eimantas
Supervisor: Žilėnaitė, Liuda
Title: Abisininės balžos (Crambe Abyssinica Hochst.) selekcinių numerių sėklų produktyvumo įvertinimas
Other Title: Evaluation of seed productivity of breeding numbers of Crambe Abyssinica Hochst.
Extent: 28 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Crambe abyssinica veislės;Crambe abyssinica varieties;Selekciniai numeriai;Selection numbers;Sėklų produktyvumas;Seed productivity
Abstract: Šiame darbe siekta įvertinti tarpueilių pločio įtaką abisininės balžos (Crambe abyssinica Hochst.) tėvinių ir selekcinių numerių derliaus struktūros elementams. Eksperimentas vykdytas 2018 m. VDU ŽŪA Bandymų stotyje įrengtame selekciniame augyne. Buvo lyginama tėvinės veislės ‘Barowski’ su selekciniu numeriu ‘B-Bw1’ ir tėvines veislės ‘Kenya’ su selekciniu numeriu ‘B-Kn2’ skirtinguose tarpueiliuose. Buvo lyginami du variantai: I - tarpueilių plotas 25 cm., II – 35 cm., bandymo laukelių dydis - 1 m2. Eksperimentas vykdytas 3 pakartojimais. Buvo ištirta vegetacijos trukmė, derliaus struktūros elementai: nustatyti augalų aukščiai, produktyvių stiebų skaičius, 1000 sėklų masė, 1 augalo sėklos produktyvumas. Taip pat nusatytas balžos biologinis sėklų produktyvumas. Nustatyta, kad balžos augo ir vystėsi nevienodai skirtingo tarpueilių pločio pasėliuose, tėvinių veislių ir selekcinių numerių vegetacijos periodas buvo 102 d. (35 cm tarpueilių pločio pasėliuose) ir 106 d. (25 cm tarpueilių pasėliuose). Aukščiausi išaugo ‘B-Kn2’ augalai ir augalo aukščio vidurkis siekė 98,75 cm. Stiebų skaičius neesmingai priklausė nuo tarpueilių pločio, bet priklausė nuo genotipo. 1000 sėklų masė priklausė nuo skirtingo tarpueilių pločio, esminių skirtumų buvo tarp trijų (‘B-Bw1’, ‘B-Kn2’ ir ‘Barowski’) iš keturių genotipų. Didžiausią sėklų kiekį ant augalo subrandino selekcinis numeris ‘B-Kn2’ (12,4 g). Tiriant balžos biologinių sėklų produktyvumą esminiai skirtumai nustatyti tik tarp veislės ‘Kenya’.
The aim of this work was to evaluate the influence of row spacing on the yield structure elements of parental and selection numbers of crambe (Crambe abyssinica Hochst.). The experiment was carried out during 2018 at the Experimental Station of Agriculture Academy VMU. The experimental plants were grown in crambe breeding fields. The pariental variety ‘Barowski’ with selection number ‘B-Bw1’ and the pariental variety ‘Kenya’ with selection number ‘B-Kn2’ were compared in different rows. Two test variants were compared: I – spacing between rows - 25 cm, II - 35 cm. The experiment was performed in 3 replicates, field area - 1 m2 . Plants vegetation period, yield structure elements were studied: plants height, number of productive stems, 1000 seed weight, 1 plant seed productivity were determined. The biological seed productivity of Crambe abyssinica was also determined. It was found that Crambe abyssinica grew and developed unequally in crops of different spacing between rows, the vegetation period of parental cultivars and selection numbers were 102 d. (35 cm between rows wide) and 106 d. (25 cm in row crops). ‘B-Kn2’ plants grew the highest and the average plant height was 98.75 cm. The number of stems was insignificantly dependent on different spacing between rows, but depended on the genotype. The mass of 1000 seeds depended on different row widths, with significant differences between the three (‘B-Bw1’, ‘B-Kn2’, and ‘Barowski’) of the four genotypes. The highest amount of seeds on the plant was matured by selection number B-Kn2 (12.4 g). When studying the biological productivity of seeds of Crambe abyssinica, significant differences were found only between the variety ‘Kenya’.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107570
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
eimantas_tamosiunas_bd.pdf928.11 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.