Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107569
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Plakytė, Ieva
Supervisor: Kulaitienė, Jurgita
Title: Putino uogų sirupo gamyba ir jų vertinimas
Other Title: Guelder-rose berry syrup production and evaluation
Extent: 36 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Paprastasis putinas;Snowball;Sirupas;Syrup;Kokybė;Plants
Abstract: Tyrimai buvo vykdomi VDU Žemės ūkio akademijos Augalinių žaliavų kokybės bei Agrocheminių Maisto žaliavų, agronominių ir zootechninių tyrimų laboratorijose. Tyrimo objektas - skirtingų koncentracijų paprastojo putino uogų sirupai. Tyrimo tikslas - pagaminti ir palyginti skirtingų koncentracijų paprastojo putino uogų sirupų kokybinius ir kiekybinius rodiklius. Tyrimo uždaviniai: įvertinti skirtingų koncentracijų paprastojo putino uogų sirupų cheminę sudėtį (sausųjų ir tirpių sausųjų medžiagų, vitamino C, bendrą karotenoidų ir antocianinų kiekį); įvertinti skirtingų koncentracijų paprastojo putino uogų sirupų spalvą; atlikti skirtingų koncentracijų paprastojo putino uogų sirupų organoleptinį vertinimą ir atrinkti patraukliausią vartotojams. Tyrimo metodai. Putino uogų sirupuose nustatyta cheminė sudėtis: sausųjų medžiagų, tirpių sausųjų medžiagų, bendras karotenoidų, bendras antocianinų, vitamino C kiekis, spalvų pokyčiams, ir kiekiui nustatyti naudotas spektrofotometras, atliktas juslinis produktų įvertinimas. Tyrimo rezultatai. Esmingai didžiausias sausųjų ir tirpių medžiagų kiekis nustatytas sirupe P+40, kuriame cukraus sirupo koncentracija buvo 60%. Ženkliai daugiau vitamino C buvo grynose
Research was conducted at the Plant Raw Materials Quality Laboratory of the Vytautas Magnus University Academy of Agriculture and at the Agrochemical Laboratory of food Raw Materials, Agronomic and Zootechnical Research. Research object is different concentration snowball berries syrups. Research aim is to make and compare different concentration snowball berries syrups in qualitative and quantitative indicators. Objectives. 1. To evaluate different concentration of snowball berries syrups chemical structure: dry and soluble matter, carotenoids and anthocyanins; 2. To evaluate physical properties of different concentration of snowball berries syrups organoleptic evaluation and select the best ones to costumers. Research methods. Laboratory experiment was performed to determine the chemical composition and quality of snowball berries syrup. The chemical composition of snowball berries syrups was determined by drying and titrating the samples. The refractometric method was used to determine the soluble solids content. Spectrophotometer was used to determine color changes, carotenoids and anthocyanins. Chemical analyzes were performed in duplicate.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107569
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
ieva_plakyte_bd.pdf995.84 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

74
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.