Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107559
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Gramauskas, Gvidas
Supervisor: Jasinskas, Algirdas
Title: Invazinių žolinių augalų panaudojimo energetinėms reikmėms technologijų įvertinimas
Other Title: Evaluation of technologies for the use of invasive herbaceous plants for energy purposes
Extent: 41 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Sosnovskio barštis;Sosnowsky's hogweed;Invaziniai augalai;Invasive plants;Granulė;Pellet;Frakcinė sudėtis;Fractional composition;Katilas;Boiler
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - ištirti invazinių žolinių augalų nuėmimo ir granulių ruošimo technologiją bei nustatyti jų efektyvumo koeficientą. Atlikti tyrimus su invazinių augalų biomase ir nustatyti bei išanalizuoti jos kokybę ir savybes. Literatūrinių šaltinių apžvalgoje analizuotas tradicinių bei netradicinių žolinių augalų nuėmimas ir ruošimas kurui, augalų presavimo ypatumai, žoliniams augalams granuliuoti naudojamos technologijos ir įranga, granulių standartai ir deginimo technologijos. Eksperimentinių tyrimų tikslas nustatyti Sosnovskio barščio miltų frakcinę sudėtį, drėgnį, nustatyti birumo ir natūralaus šlaito kampus, išmatuoti biometrines savybes, paskaičiuoti tankį, nustatyti Sosnovskio granulių šilumingumą ir palyginti jų su spygliuočių medžių granulėmis. Parengti invazinių žolinių augalų paruošimo ir naudojimo energetinėms reikmėms technologijos energetinį vertinimą. Atlikus išskiriamų emisijų tyrimą paaiškėja jog Sosnovskio barštis dega prastai, granulės neišdegdavo ir jomis greitai prisipildė degiklis. Degimas vyko su užgesimais ir trumpais užsidegimais, dėl ko buvo labai prasti išmetimai.
The aim of the final work is to study the technology of invasive herbaceous plant harvesting and pellet preparation and to determine their efficiency coefficient. To carry out research with invasive plant biomass and to determine and analyze its quality and properties. The review of literature sources analyzes the harvesting and preparation of traditional and nontraditional herbaceous plants for fuel, peculiarities of plant pressing, technologies and equipment used for granulating herbaceous plants, pellet standards and combustion technologies. The aim of the experimental research is to determine the fractional composition, moisture, determine the angles of bulk and natural slope of Sosnowsky's hogweed, to measure biometric properties, to calculate the density, to determine the calorific value of sosnowsky’s hogweed pellets and to compare them with coniferous tree pellets. To prepare an energy assessment of the technology of preparation and use of invasive herbaceous plants for energy needs. The study of the emitted emissions reveals that the sosnowsky’s hogweed burns poorly, the pellets did not burn out and were quickly filled with a burner. Combustion took place with extinguishments and short fires, resulting in very poor emissions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107559
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
gvidas_gramauskas_bd.pdf1.16 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

7
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons