Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107550
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Siaurukienė, Kristina
Supervisor: Kasiulis, Egidijus
Title: Žemės sklypo kadastro duomenų bylų rengimas naudojant programines įrangas
Other Title: The use of software for preparation of cadastre data for land parcels
Extent: 35 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Elektroninė byla;Electronic file;Kadastriniai matavimai;Cadastral measurement;Programinė įranga;Software
Abstract: Darbe analizuojama kadastro duomenų nustatymo darbų specifika, bylos parengimo programinėmis įrangomis GeoMap ir “GeoMatininkas“ ypatumai. Buvo nustatyta, kaip žemės sklypo kadastro duomenų bylų rengimas naudojant programines įrangas, leis taupyti laiką ir maksimaliai sumažins pasitaikančius duomenų netikslumus ir technines klaidas. Išanalizavus teisės aktus, kurie numato žemės sklypų bei kitų nekilnojamųjų daiktų kadastrinius matavimus, galima teigti, kad Lietuvoje galioja stipri teisinė bazė reglamentuojanti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų rengimo tvarką, nustatanti ne tik veiksmų eiliškumą, bet ir praktinių taikymo pavyzdžių nagrinėjimą. Darbe nagrinėjamas žemės sklypų kadastro duomenų bylų formavimas ir žemės sklypų įbraižymas kadastro žemėlapyje naudojant programines įrangas. Darbo metu buvo apžvelgti žemės sklypo kadastrinių matavimų etapai, išnagrinėta kaip naudojantis GeoMap ir „GeoMatininkas“ programų pagalba formuojami elektroniniai žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentai ir kokių galimybių šiandien mums suteikia vis tobulėjančios programinės įrangos. Išanalizuoti pagrindiniai Lietuvos Respublikos (toliau LR) įstatymai, teisės aktai ir Vyriausybės nutarimai, kurie reglamentuoja kadastrinius matavimus bei elektroninių kadastro duomenų bylų formavimą. Iškelti uždaviniai yra tiesiogiai susiję su baigiamojo darbo temos išpildymu ir tiriamąja darbo dalimi. Mokslinio tyrimo metodai, taikomi baigiamajame darbe, pasirinkti vadovaujantis objektyvumo kriterijumi. Teorinėje darbo dalyje naudojama LR teisės aktų bei su darbo tema susijusių mokslinių darbų analizė. Darbo rezultatų dalyje, stengiantis atskleisti pasirinktą darbo temą, atlikta programų lyginamoji analizė.
The work analyzes the specifics of cadastral data determination works, peculiarities of file preparation by software "GeoMap" and "GeoMatininkas". It was established how the preparation of land cadastral data files using software will save time and minimize data inaccuracies and technical errors. After analyzing the legislations of cadastral measurements of land and other real estate, it can be said, that Lithuania has a strong legal framework governing the procedure for compiling real estate cadastre data files, which establishes not only the sequence of actions, but also the examination of practical application examples. The work analyzes the formation of cadastre data files of land and plot drawing in cadastre map using software. It was reviewed the stages of cadastral measurement of the land and how electronic documents of land cadastral measurement are formed using "GeoMap" and "GeoMatininkas" programs. This evolving software gives us great opportunities today. The main Lithuania‘s laws, regulations and government directives were analyzed, which regulate cadastral measurement and the formation of electronic cadastral data files. The tasks are directly related to the completion of the topic of the final work and the research part of the work. The research methods, applied in the work, were selected according to the criterion of objectivity. The theoretical part of the work uses the analysis of Lithuanian legislation and scientific works related to the topic of the work. A comparative analysis was performed in an effort to reveal the topic of the work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107550
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
kristina_siaurukiene_bd.pdf1.71 MBAdobe PDF   Until 2025-06-23View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

51
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.